Gå til indhold

Lægeansvarsudvalget

Udvalget rådgiver Lægeforeningens bestyrelse i sager vedrørende lægers retsstilling og informerer Lægeforeningens medlemmer om principielle problemstillinger herom.
Udvalget rådgiver også Lægeforeningens medlemmer i klagesager, tilsynsager eller sager, der rejses ved domstolene om kritik mod en læges handlinger eller undladelser i forbindelse med udøvelsen af lægegerningen.

Susanne Scheppan

Formand

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Anna Mette Nathan

LFB-medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Jens Wehl

Medlem

Læge (trin 1)

Valgt i: Yngre Læger

Emilie Wichmann Winther

Medlem

Læge (trin 1)

Valgt i: Yngre Læger

Dennis Staahltoft

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Jane Kirkeby Gregersen

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Niels Juul

Medlem

Ledende overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Kåre Pihlmann

Advokat

Valgt i:

Hanne Rahbæk

Advokat

Valgt i: