Gå til indhold

Priser og services til videnskabelige selskaber

Læs mere om, hvad selskaberne kan få hjælp til, og hvordan du får en nærmere afklaring af ydelser og pris.

Sekretariatet hjælper bl.a. med at:

  • planlægge arrangementer i Danmark, f.eks. bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminarer, medlemsmøder og generalforsamling. Sekretæren kan evt. deltage i ovennævnte møder efter konkret aftale. I så fald er det selskabet, der afholder eventuelle udgifter til transport- og opholdsudgifter
  • modtage, fordele og journalisere henvendelser via telefon, post og e-mail
  • kopiere i mindre omfang
  • varetage korrespondance fra bestyrelsen
  • udsende informationer og nyheder til medlemmer via e-mail
  • varetage opgaver med ind- og udmeldelse af medlemmer.
  • skrive referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og bestyrelsesseminarer
  • vedligeholdelse af hjemmeside
Kontakt venligst enhedschef for Videnskabelige Selskaber, Ledelse og Administration Bitten Dahlstrøm på e-mail bda@dadl.dk for nærmere afklaring af ydelser og pristilbud.

 

Faktuering

Alle priser pristalsreguleres årligt. Alle priser er eksklusiv 25 % moms.
Beløbet opkræves én gang årligt i maj/juni måned. Ved indmeldelse i løbet af året vil selskabet blive opkrævet forholdsmæssigt.