Gå til indhold

Høring over bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. (regler om det digitale sundhedskort)

Lægeforeningen hilser det digitale sundhedskort velkommen

Den 28. april 2021

Lægeforeningen takker for muligheden for at kommentere udkast til bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. (regler om det digitale sundhedskort) og forholder os til bekendtgørelsens § 7, stk. 2 og § 11, som omhandler det digitale sundhedskort.

Lægeforeningen ser det som en fordel for befolkningen, at de har mulighed for at have et digitalt sundhedskort fx på deres mobiltelefon som supplement til det hidtidige sundhedskort.

Lægeforeningen forudsætter, at personfølsomme data, der er lagret på det digitale sundhedskort, er sikret, så ingen uvedkommende skal have adgang til patientens data.

Lægeforeningen finder det vigtigt, at man fortsat har mulighed for at have et fysisk sundhedskort.

I det omfang det digitale sundhedskort medfører, at læger i almen praksis og speciallægepraksis skal indkøbe nyt udstyr til at aflæse det digitale sundhedskort i stedet for det fysiske sundhedskort, forventer Lægeforeningen, at lægerne bliver kompenseret for den eventuelle merudgift.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen