Gå til indhold

Høring over udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsens samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen

Lægeforeningen støtter, at der indleveres data til pilotprojekt i forbindelse med den samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen.

Den 22. marts 2021

Lægeforeningen støtter, at der indleveres data til pilotprojekt i forbindelse med den samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen.

Lægeforeningen bemærker, at det bør være omkostningsneutralt for læger at registrere data, fx ved at der er uændret tidsforbrug til registrering. Desuden skal det fremgå, hvad der er sundhedspersonens ansvar, når data videregives.

Lægeforeningen bemærker også, at det skal være nemt for patienter at frabede sig, at data bliver videregivet til Sundhedsdatastyrelsen. Lægeforeningen foreslår, at det sikres, at patienternes muligheder for at spærre for adgangen til egne data fortsat udvikles, sådan at patienterne kan spærre for konkrete datatyper, der ikke ønskes videregivet.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen