Gå til indhold

Høring over udkast til bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen

Nåleakupunktur på brystkassen bør være lægeforbeholdt område

Den 9. juli 2021

Lægeforeningen skal benytte lejligheden til at gentage vores tidligere bemærkninger fra høringssvar fra 2018 i forbindelse med lovforslag om ændring af autorisationsloven på dette område:

Lægeforeningen er uforstående over for, at regeringen har ændret holdning i forhold til tidligere fremsat lovforslag om, at nåleakupunktur på brystkassen skal være et lægeforbeholdt område.

Med den risiko for skader og med de skader som vi allerede har set at nåleakupunktur på brystkassen har foranlediget, så bør behandlingen være forbeholdt læger eller sundhedspersoner, der handler på lægens ansvar.

Som udgangspunkt kræver det en solid lægetræning og grundlæggende forståelse for anatomi at forebygge, diagnosticere og behandle en perforeret lunge. Og den viden og træning kan et kursus alene ikke sikre.

Lægeforeningen har noteret, at sundhedsministeren i brev til Folketingets Sundhedsudvalg af 25. juni 2021 (Alm. del – bilag 483: Orientering om forsinkelse af oprettelse af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen) fastslår, at: ”Nåleakupunktur på brystkassen indebærer en potentiel livsfarlig komplikation i form af sammenklapning af en eller begge lunger.” Det understreger efter vores opfattelse, at nåleakupunktur på brystkassen bør være forbeholdt læger eller sundhedspersoner, der handler på lægens ansvar.

Lægeforeningen anskuer derfor nåleakupunktur på brystkassen som en patientusikker procedure, når den ikke foretages af læger eller på delegation af læge.

Lægeforeningen skal henvise til de lægefaglige selskaber i forhold til den faglige vurdering af de foreslåede kursers indhold.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen