Gå til indhold

Høring over udkast til forslag om lov om ændring af lov om social service (Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn)

Adskillelse af tilsyn og læring – en højaktuel problemstilling for hele sundhedsvæsenet

Den 19. januar 2021

Lægeforeningen kan bakke op om den foreslåede forlængelse af den eksisterende forsøgsordning med tilsyn af ældreplejen samt forslaget om gennemførsel af obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er helt rigtigt set, at tilsyn og kontrol i sig selv ikke fører til højere kvalitet og sikkerhed. Vi ser igen og igen, at det, der skal til, er ledelse, kompetencer og træning. Det er helt afgørende, at der er den psykologiske tryghed på arbejdspladsen, der skal til for at skabe en læringskultur. Hvor man tør sige til – og sige fra.

Derfor har vi også med glæde noteret, at opfølgnings- og læringsforløbene planlægges gennemført ved rejsehold under Videnscenter for Ældrepleje i regi af Sundhedsstyrelsen.

Adskillelse af tilsynsopgaven fra læringsopgaven er logisk og som nævnt helt afgørende for etablering af en læringskultur, som kan sikre høj kvalitet og sikkerhed i ydelserne. Det gælder - som i dette tilfælde - inden for ældreplejen, men det er et princip, som burde være gældende i hele sundhedsvæsenet.

Det er grundlæggende forkert, at Styrelsen for Patientsikkerhed på en række områder er ansvarlig både for tilsyn og kontrol på den ene side og udvikling og læring på den anden side.

Kommer styrelsen med kontrolkasketten eller læringskasketten – eller dem begge to på en gang? Det er – set fra personaleside - i hvert fald sikkert, at kontrol-kasketten er der et eller andet sted og derfor vil være en barriere for læring.

Nu er der ikke en lige så oplagt kandidat som Videnscenter for Ældrepleje til at løfte læringsopgaven på sundhedsområdet. Men den foreslåede adskillelse af tilsyn og læring på myndighedsniveau inden for ældreplejen bør tjene som inspiration til også at sikre bedre muligheder for læring i sundhedsvæsenet. Det vil sige, at læringsopgaven placeres et andet sted end i tilsynsmyndigheden.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen