Gå til indhold

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af mer- eller overarbejde relateret til COVID-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.)

Den 6. april 2021

Positivt, at indtægt fra arbejde relateret til COVID-19 ikke modregnes i folke-, senior- og førtidspension

Mange læger, der ellers havde forladt arbejdsmarkedet, har lige fra begyndelsen af den aktuelle COVID-19 epidemi udvist stor interesse for at hjælpe til i den alvorlige situation og bidrage med deres viden, faglighed og arbejdskraft.

Flere læger har fx meldt sig til regionernes jobbanker.

Det er derfor positivt, at det politisk er sikret, at de borgere, som har ønsket at give en hjælpende hånd med under COVID-19 epidemien og har haft en indtægt herved, ikke bliver modregnet i deres folke, senior- og førtidspension.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen