Gå til indhold

Høring vedr. revideret bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Farmakologien bør styrkes på uddannelsen til specialsygeplejersker i psykiatri

Den 11. januar 2021

Lægeforeningen bakker op, at uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje revideres og takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Generelt er det nogle relevante fokusområder, der er beskrevet i uddannelsen, fx tidlig opsporing og forebyggelse af både somatisk og psykisk sygdom, misbrugsproblematikker og medicinhåndtering.  Vi er især positive overfor, at sygeplejersker i psykiatrien får styrket deres kompetencer om samtidig somatisk sygdom (fx KOL og diabetes), så sygeplejersker kan bidrage til at nedbringe den underdiagnosticering og underbehandling af somatisk sygdom, som mange svært psykisk syge oplever i dag.

Men der er behov for at styrke flere dele af uddannelsen, hvis specialsygeplejerskerne skal kunne løse opgaver mere selvstændigt og bl.a. bidrage til at aflaste speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Lægeforeningen finder det afgørende, at uddannelsen bliver styrket på følgende områder:

  • Psykofarmakologi
  • Psykopatologi
  • Psykoterapi og miljøterapi

Konkret om psykofarmakologi og psykopatologi: Det er vigtigt, at de farmakologiske kompetencer bliver bredere end medicinhåndtering, da medicin kan udgøre en væsentlig del af den psykiatriske behandling.

Specialsygeplejerskerne skal udover viden om rationel medicinhåndtering have viden om medicinens effekt og bivirkninger, så de kan skelne mellem, hvad der er bivirkninger og hvad der er effekt. Ved mere viden vil de også i højere grad kunne observere, om den valgte dosis er den rette og indgå i en faglig dialog den samlede pleje og behandling.

En større viden om præparaterne, deres virkning og bivirkninger vil også være gavnlig ift. advisering af lægen om observationer af mulige interaktioner med præparater, som patienten behandles med for andre lidelser.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen