Gå til indhold

Høringssvar - Lovforslag om ændring i lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om tobaksvarer m.v.

Fornuftige tiltag, så længe Sikkerhedsstyrelsen har tilstrækkelige ressourcer til at opretholde det nødvendige kontroltryk

Den 30. september 2021

Ad Ny finansierings- og kontrolmodel for e-cigaretområdet

E-cigaretter er et sundhedsskadeligt produkt, og derfor har Lægeforeningen bakket varmt op om de restriktioner over for e-cigaretter, der følger af Handleplanen mod børn og unges rygning. Lægeforeningen kan ligeledes bakke op om den nye registreringsordning, og at Sikkerhedsstyrelsens kontrol omlægges til en risikobaseret tilgang, der har fokus på risikoprodukter og illegale produkter. Lægeforeningen hæfter sig ved, at Sikkerhedsstyrelsen har positive forventninger til, at kontrollen med e-cigaretprodukter fremover vil blive mere effektiv og at onlinesalget af e-cigaretter vil falde.

Den foreslåede finansieringsmodel fremstår imidlertid også skrøbelig, fordi Sikkerhedsstyrelsens kontrol med de illegale produkter – som ventes at stige – bliver baseret på gebyrer fra de lovlige, registrerede produkter – som ventes at falde. Herved er der risiko for, at kontrollen af de illegale produkter bliver mere omfattende, end der er finansiering til. Derfor forventer Lægeforeningen, at udviklingen i forholdet mellem hhv. lovlige og ulovlige produkter og de indkomne gebyrer monitoreres nøje, og at der løbende tilføres tilstrækkeligt med ressourcer til at opretholde det nuværende kontroltryk.

Ad Ny finansierings- og kontrolmodel for området vedrørende tobaksvarer og tobakssurrogater

Lægeforeningen finder det fornuftigt at omlægge den nye finansierings- og kontrolmodel til en risikobaseret en af slagsen, så Sikkerhedsstyrelsen har fokus på de produkter og virksomheder, hvor risikoen for lovovertrædelser ventes at være størst. Lægeforeningen kan naturligvis også bakke op om, at Sikkerhedsstyrelsen fremover har hjemmel til at forbyde markedsføring af tobakssurrogater, som ikke opfylder kravene til mærkning og emballage.

Samtidig vil Lægeforeningen bemærke, at vi ser en stigning i brugen af røgfrie produkter fra 9,1 % i 2020 til 10,5 % i 2021 (data fra § Røg, Statens Institut for Folkesundhed). Eftersom produkterne fortsat er billigere end cigaretter, ikke er omfattet af smagsforbud og krav om neutral indpakning, er der desværre grund til at tro, at produkterne kun vil blive endnu mere populære blandt unge. Det vil afspejle sig i et endnu større marked med et stigende antal sundhedsskadelige produkter, som skal kontrolleres.

På den baggrund virker 1,1 mio. kr. til kontrol ikke af særlig meget. Lægeforeningen hæfter sig i den forbindelse ved Sundhedsministeriets vurdering af, at ”… det overordnede kontroltryk i forhold til tobaksprodukter, tobakssurrogater samt nye kategorier af tobaksvarer bør fastholdes på sit nuværende niveau eller hæves om nødvendigt (…)”.

Eftersom det er sandsynligt, at det kan blive nødvendigt at hæve kontroltrykket på området, vil Lægeforeningen endnu engang understrege, at udviklingen bør følges tæt, og at der også fremover skal være et match mellem de ressourcer, der er afsat til Sikkerhedsstyrelsens kontrol med produkterne og det reelle behov for kontrol.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen