Gå til indhold

Høringssvar til høring over ændringsforslag til lovforslag om epidemilov

Positivt, at bl.a. hjemløse og uregistrerede migranter kan få adgang til gratis vaccinationer

Den 2. februar 2021

Lægeforeningen kan støtte de to ændringsforslag om hhv. forbedret tilslutning til vaccination via udsendelse af påmindelser om vaccination og om adgang til vaccination for personer uden bopæl i Danmark.

Børn af uregistrerede migranter skal have ret til børnevaccinationer

Lægeforeningen har tidligere sammen med en række andre organisationer påpeget, at børn af uregistrerede migranter bør have adgang til vaccination i det danske børnevaccinationsprogram.

Lægeforeningen hæfter sig i den forbindelse ved, at det fremgår af lovbemærkningerne til den foreslåede § 158 b i sundhedsloven, at der allerede i dag tilbydes vaccinationer i det danske børnevaccinationsprogram til børn af udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, da det vurderes at være en forpligtelse i medfør af FN’s børnekonvention.

Da den foreslåede bemyndigelse i § 158 b ikke ses at indeholde begrænsninger i typen af vacciner, der kan tilbydes personer uden bopæl her i landet, skal Lægeforeningen opfordre til, at der i forbindelse med den nærmere udmøntning af bestemmelsen fastsættes eksplicitte regler om adgang for børn af uregistrerede migranter til at modtage vaccinationer i det danske børnevaccinationsprogram.

Hjemmel til at indhente helbredsoplysninger bør præciseres

Endelig hæfter Lægeforeningen sig ved, at det fremgår af lovbemærkningerne til den foreslåede ændring af § 157 i sundhedsloven, at det for at udsende påmindelser, herunder invitation til vaccination, til de relevante personer, vil være nødvendigt for Statens Serum Institut at få adgang til helbredsoplysninger for at kunne identificere de voksne personer under 65 år, som ud fra definerede risikofaktorer er omfattet af vaccinationsprogrammerne for henholdsvis influenza- og pneumokokvaccinationer, samt de voksne personer, som er omfattet af vaccinationsprogrammet for covid-19 eller eventuelt andre fremtidige vaccinationsprogrammer.

Lægeforeningen skal i den forbindelse bemærke, at det ikke fremgår af ændringsforslaget eller de tilhørende lovforslagsbemærkninger, med hvilken hjemmel Statens Serum Institut vil kunne indhente disse oplysninger. Dette bør efter Lægeforeningens opfattelse fremgå af forslaget.

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen