Gå til indhold

Høring over bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza, pneumokokker og covid-19 til visse persongrupper og bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer

Den 8. september 2022

Lægeforeningen har noteret sig, at det er hensigten med bekendtgørelsen at lade det kommende regionale vaccinationstilbud til en række nærmere definerede målgrupper omfatte såvel COVID-19 som vaccination mod influenza og pneumokokker.

Lægeforeningen har endvidere noteret sig, at der i udkastet henvises til, at vaccinationerne ydes efter procedurer, som er beskrevet i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, ligesom Lægeforeningen har noteret sig de sundhedsfaglige anbefalinger, der ligger til grund for vaccinationsprogrammet for 2022/2023.

Af Sundhedsstyrelsens retningslinjer fremgår det, at målgruppen for COVID-19 er borgere over 50 år, borgere i øget risiko for alvorligt forløb, sundheds- og plejepersonale og personale i udvalgte dele af socialområdet og gravide.

Lægeforeningen anerkender, at formålet med vaccinationsindsatsen i efteråret og vinteren 2022/2023 er at beskytte de befolkningsgrupper, der er i risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med SARS-CoV-2.

I Sundhedsstyrelsens retningslinjer er der lagt op til, at vaccinationssteder enten kan være 1) faste, regionale vaccinationssteder, 2) øvrige vaccinationstilbud, gennem fx almen praksis og private aktører og 3) udkørende tilbud.

Til trods for at der med bekendtgørelsen ikke lægges op til at regulere den praktiske udmøntning af vaccinationsindsatsen, skal Lægeforeningen dog pointere, at det forudsættes, at Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger inddrages i udmøntningen af indsatsen, herunder i forhold til priser og vilkår for ydelserne.

Lægeforeningen har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer, da der er tale om ændringer af rent teknisk karakter.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen