Gå til indhold

Høring over forslag til nyt pensionsregulativ samt høring over konsekvensændringer til det eksisterende pensionsregulativ

Den 14. november 2022

I forbindelse med Lægernes Pensions præhøring over forslag til nyt pensionsregulativ med tilhørende forsikringsvilkår, er Lægeforeningen kommet med bemærkninger herunder, at pensionskassen sikrer en grundig og forståelige information, som skal gøre det muligt at gennemskue produktet. 

Lægeforeningen er tilfreds med, at Lægernes Pension har ladet bemærkningerne indgå i det videre arbejde med generalforsamlingsbogen.  

Lægeforeningen kan konstatere, at Lægernes Pension ikke har imødekommet Lægeforeningens bemærkning om, at pensionsregulativet indeholder en bestemmelse om muligheden for at forlange klagen/afgørelsen behandlet ved voldgift efter voldgiftsloven.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen