Gå til indhold

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for epidemikommissionen

Den 12. september 2022

Positivt, at det faglige element i Epidemikommissionen styrkes

Lægeforeningen finder det positivt, at det med dette forslag bliver muligt for Epidemikommissionen at invitere faglige eksperter med bl.a. sundhedsfaglig baggrund til at deltage i sine møder.

I vores høringssvar til epidemiloven fra januar 2021 efterlyste Lægeforeningen allerede en styrkelse af sundhedsfagligheden i kommissionen. Lægeforeningen ser derfor forslaget som en fornuftig og nødvendig styrkelse af kommissionen.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen