Gå til indhold

Høringssvar vedr. delegeret direktiv om tilbagetrækning af undtagelser for opvarmet tobak

Den 13. juli 2022

Lægeforeningen bakker op om at undtagelser for opvarmede tobaksprodukter skal fjernes

Lægeforeningen takker for at kunne afgive kommentarer på det delegerede direktiv om tilbagetrækning af undtagelser vedr. forbud mod smagsstoffer samt undtagelse fra mærkningskrav og kombinerede sundhedsadvarsler.

Det er Lægeforeningens vurdering, at rygning af opvarmet tobak indeholder tilsvarende risici som rygning af cigaretter.

På denne baggrund er vi meget enige i, at opvarmet tobak bør omfattes af samme forbud mod smagsstoffer som cigaretter. Tobaksprodukter bør ikke være tilsat mentol eller andre smagsstoffer, der gør tobaksprodukterne mere tiltrækkende for børn og unge.  

Vi finder det også positivt, at opvarmet tobak fremover omfattes af samme mærkningskrav og kombinerede sundhedsadvarsler som cigaretter, så forbrugerne ikke får den fejlagtige opfattelse, at der er tale om et mindre skadeligt produkt.

Lægeforeningen bakker op om at undtagelser for opvarmede tobaksprodukter skal fjernes

Lægeforeningen takker for at kunne afgive kommentarer på det delegerede direktiv om tilbagetrækning af undtagelser vedr. forbud mod smagsstoffer samt undtagelse fra mærkningskrav og kombinerede sundhedsadvarsler.

Det er Lægeforeningens vurdering, at rygning af opvarmet tobak indeholder tilsvarende risici som rygning af cigaretter.

På denne baggrund er vi meget enige i, at opvarmet tobak bør omfattes af samme forbud mod smagsstoffer som cigaretter. Tobaksprodukter bør ikke være tilsat mentol eller andre smagsstoffer, der gør tobaksprodukterne mere tiltrækkende for børn og unge.  

Vi finder det også positivt, at opvarmet tobak fremover omfattes af samme mærkningskrav og kombinerede sundhedsadvarsler som cigaretter, så forbrugerne ikke får den fejlagtige opfattelse, at der er tale om et mindre skadeligt produkt.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen