Gå til indhold

Præhøring over forslag til nyt pensionsregulativ og over konsekvensændringer til eksisterende pensionsregulativer

Den 21. oktober 2022

Lægernes Pension har givet Lægeforeningen mulighed for en præhøring over forslag til nyt pensionsregulativ med tilhørende vilkår, hvilket vi takker for.

Det fremgår, at det nye pensionsprodukt, ”FleksibelPension” skal gælde for nye medlemmer af pensionskassen med forventet ikrafttrædelsestidspunkt den 1. januar 2023. Lægeforeningen kan forstå, at det nye produkt på sigt skal tilbydes samtlige medlemmer efter individuelt omvalg.

Lægeforeningen finder det væsentligt, at Lægernes Pension forud for og i forbindelse med præsentationen af FleksibelPenion sikrer medlemmerne en grundig og forståelig information, der gør det muligt at gennemskue produktet.

FleksibelPension er et markedsrenteprodukt og derfor markant anderledes end det gældende produkt med en fastsat gennemsnitsrente/kontorente. Lægeforeningen mener, at det bør fremgå tydeligt af vilkårene, at medlemmet bærer den fulde investeringsrisiko.

Lægeforeningen kan konstatere, at FleksibelPension indeholder depotsikring, som generalforsamlingen i 2022 besluttede skulle være en mulighed, men at vilkårene ikke nævner ordet ”depotsikring”,  jf. § 11, stk. 6. Det kan overvejes at gøre det tydeligere, at der er tale om depotsikring. Det kan f.eks. ske i forbindelse med præsentationen af produktet, hvis det ikke er hensigtsmæssigt at tilpasse teksten i vilkårene.   

Det er Lægeforeningens opfattelse, at muligheden for klageadgang også skal indeholde muligheden for at forlange klagen/afgørelsen behandlet ved voldgift efter reglerne i voldgiftsloven. Denne mulighed er muligt i det gældende pensionsregulativ, og Lægeforeningen ser ikke argumenter for, at denne mulighed ikke fortsat skal bestå.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen