Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar om anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død

Dialog med borgerne og fastholdelse af tilliden er afgørende for implementering af donation efter cirkulatorisk død

16. november 2022

Lægeforeningen støtter iværksættelsen af organdonation efter cirkulatorisk død (DCD). DCD er et skridt i retningen af at sikre de nødvendige organer og forbedre livskvaliteten for de patienter, der i dag står på ventelisten. DCD vil dog langt fra løse problemet med mangel på organer, og derfor er det nødvendigt, at der sideløbende med implementering af DCD arbejdes videre med andre tiltag for at forbedre donationsraten i Danmark.

Tilliden skal fastholdes hos alle parter

Lægeforeningen finder det helt afgørende, at implementeringen af DCD ikke skader tilliden til donationspraksis i Danmark. Patienternes villighed til at donere kan kun fastholdes, hvis alle berørte parter stoler på, at organdonation aldrig sker i modstrid med den afdødes ønsker, og at donation ikke er til skade for de pårørendes mulighed for at tage en værdig afsked den afdøde.

Derudover skal det fortsat være helt utvetydigt, at donation aldrig kan være til skade for donor, herunder at der er faglig sikkerhed omkring vurderingen af, hvornår en hjerneskade, som ikke forårsager hjernedød, er så alvorlig, at patientens behandling er udsigtsløs og DCD kan komme på tale.

Behov for dialog med borgerne

Implementeringen af DCD udvider den patientgruppe, som kan blive organdonorer i Danmark, og DCD åbner for donation på baggrund af et dødskriterium og en klinisk praksis, som indtil nu ikke har været anvendt som grundlag for organdonation.

Dette kan rimeligvis blive opfattet som en væsentlig ændring i forudsætningerne for at give samtykke til organdonation, og derfor er der behov for dialog med de borgere, der på baggrund af den eksisterende praksis for organdonation har meldt sig som donorer.

Dialogen skal oplyse borgerne om, hvordan praksis ændres, og hvad det betyder for dem og deres nærmeste, ligesom den bør minde borgene om, hvor og hvordan de kan træffe valg om deres donorstatus.

Lægeforeningen anbefaler ikke, at de borgere, som allerede har meldt sig som organdonorer, skal afgive et fornyet samtykke for at fastholde deres donorstatus.

Det er afgørende, at ovennævnte dialog finder balancen mellem på den ene side at sikre borgerne et oplyst grundlag for at fastholde eller ændre deres holdning til organdonation, og på den anden side ikke at få præsenteret implementeringen af DCD som en grund til at miste tilliden til den danske donationspraksis. Dette er en vanskelig opgave, og Lægeforeningen opfordrer til, at Sundhedsstyrelsen inddrager alle de nødvendige kompetencer til at sikre, at de kommende kommunikationsaktiviteter finder den rigtige balance.

Endeligt foreslår Lægeforeningen, at den evaluering af DCD-ordningen, som planlægges til at finde sted efter højst 2 år, ikke kun fokuserer på ordningen isoleret set, men også undersøger, om DCD-ordningen har påvirket danskernes forhold til organdonation mere generelt.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen