Gå til indhold

Lægeforeningens Høringssvar om lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel

Lægeforening ser frem til etableringen af det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud

21. december 2023

Lægeforeningen har store forventninger til det kommende lettilgængelige kommunale behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Alt for længe har børn og unge med mistrivsel eller symptomer på psykiske lidelser ikke kunne forvente at modtage den rette tidlige hjælp. For at tilbuddet kan leve op til behovet og intentionen bag, er der dog behov for at blive mere tydelig fsva. organisering og indhold i tilbuddet.

Lægeforeningen har følgende bemærkninger til etableringen af lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.

Uden definition af ”hurtig adgang” er der risiko for, at intentionen bag tilbuddet falder til jorden
Der er over de seneste år sket en stigning i antallet af børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel. Jo tidligere disse børn tilbydes relevant hjælp, jo større er muligheden for at forebygge psykiske lidelser senere i livet.

Jævnfør de faglige rammer for det kommunale behandlingstilbud er målet med det nye kommunale behandlingstilbud, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling. Tilbuddet skal være med til at forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes.

Lægeforeningen finder det derfor afgørende, at der er en tydelig definition af, hvad ”hurtig adgang” dækker over og foreslår derfor, at der indføres en konkret tidsfrist for behandlingsforløbet. Uden dén vil intentionen bag tilbuddet risikere at falde til jorden. Det kan f.eks. gælde en tidsfrist på 30 dage fra 1. kontakt (afklaring af behov for behandling) til, at behandlingen er etableret. En tidsfrist for behandlingsforløbet vil sikre barnet/den unges ret til hurtig behandling,

Behov for tydelig ansvarsbeskrivelse af den rådgivende funktion 
Lægeforeningen bifalder, at den regionale psykiatri forpligtes til at understøtte det nye lettilgængelige kommunale tilbud gennem et tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien, som skal sparre med og rådgive personalet i det kommunale behandlingstilbud. Et samarbejde mellem kommunerne og den regionale børne- og ungdomspsykiatri er en forudsætning for at implementere et kommunalt behandlingstilbud af høj kvalitet. Konkret foreslås det med lovforslaget, at den regionale børne- og ungdomspsykiatri skal stå til rådighed med faglig rådgivning om konkrete behandlingsforløb, når det ”efterspørges fra tilbuddet”.

Lægeforeningen efterspørger i stedet en tydelig ansvarsbeskrivelse af den rådgivende funktion af den regionale psykiatri, herunder en beskrivelse af, hvordan og hvornår den regionale børne- og ungdomspsykiatri skal inddrages i den kommunale behandling. Derudover mener vi, at de praktiserende børne- og ungdomspsykiatere ligeledes bør inkluderes i samarbejdet.

En tydelig ansvarsbeskrivelse af den rådgivende funktion vil både styrke samarbejdet og gøre samarbejdsfladerne transparente. Derudover vil en ansvarsbeskrivelse sikre en ensartet og høj kvalitet af behandlingstilbuddet på tværs af kommunerne.

Behov for tydelige rammer for indholdet i tilbuddet og en relevant digital infrastruktur
Der er behov for, at der i den kommende bekendtgørelse og vejledning er ambitiøse krav og regler om bl.a. tilbuddets målgruppe, metoder og indsatser, kompetencekrav og regler for viderehenvisning af barnet/den unge. I den forbindelse finder vi det også afgørende, at tilbuddet indgår i en relevant it-infrastruktur med klare aftaler om datadeling. Tilbuddet kan tilkobles allerede eksisterende it-infrastruktur.

Samtidig er det vigtigt, at tilbuddet monitoreres tæt, og dermed også at relevante og målbare indikatorer, herunder fx ventetider og behandlingseffekt indberettes til en central database, som kan danne grundlag for et løbende kvalitetsarbejde. Derigennem vil kvaliteten af det nye tilbud løbende kunne forbedres og dermed sikre en positiv udvikling af det lettilgængelige tilbuds resultater.

Med Venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen