Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over ændring af bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler til mennesker og dyr

1. august 2023

Lægeforeningen har modtaget en høring fra Lægemiddelstyrelsen om ændring af ovennævnte bekendtgørelse den 21. juni 2023 med frist for afgivelse af høringssvar den 1. august 2023 og takker for muligheden for at komme med bemærkninger.

Lægeforeningen har noteret sig, at det med ændringen ikke længere vil være muligt at købe et større antal pakninger af håndkøbsmedicin (i udleveringsgruppe HA 18 og HX 18) på én gang på apoteket. Med ændringen kan man fremover alene købe 2 pakninger pr. kunde pr. dag.

Lægemiddelstyrelsen har som baggrund for ændringen oplyst, at man har konstateret en stigning i tilfælde, hvor flere pakninger af håndkøbslægemidler er blevet udleveret og efterfølgende anvendt i forbindelse med selvmordsforsøg. Desuden har Lægemiddelstyrelsen modtaget henvendelser fra fagpersoner og pårørende til selvmordstruede personer, som problematiserer, at man kan skaffe større mængder af håndkøbslægemidler ved at købe flere pakninger på samme tid.

Lægeforeningen finder, at der er tale om en vigtig ændring, som har til hensigt at forhindre misbrug, selvmordsforsøg eller endda selvmord, og som følge heraf bakker Lægeforeningen op om ændringen.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen