Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til bekendtgørelse om gebyr for Videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af Medicinsk udstyr og undersøgelser af ydeevne af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Gebyrfritagelse bør udvides til non-kommercielle forsøg med medicinsk udstyr

28. juni 2023

Lægeforeningen ser meget positivt på, at der i dag er gebyrfritagelse for vurdering af kliniske forsøg med lægemidler, der helt eller overvejende gennemføres uden indflydelse fra lægemiddelvirksomheder (ikke-kommercielle forsøg). Og Lægeforeningen mener, at denne gebyrfritagelse hurtigst muligt bør udvides til også at gælde for kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr.

De forskerinitierede forsøg med medicinsk udstyr har ofte vanskeligere økonomiske vilkår end de kommercielle forsøg. Og de meget væsentlige gebyrforøgelser, der lægges op til her, kan være en forhindring for at gennemføre forsøg, som har til formål at skabe bedre og mere patientsikker behandling af fremtidens patienter. 

Derfor bør den nuværende fritagelse af gebyrbetaling udvides til også at gælde de ikke-kommercielle forsøg med medicinsk udstyr.  

Med venlig hilsen 
Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen