Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om røgfri miljøer

Lægeforeningen bakker op om at opvarmede tobaksvarer omfattes af forbud mod smagsstoffer og krav til alderskontrol for online salg af tobak og alkohol.

3. marts 2023

Lægeforeningen takker for muligheden for at kommentere på forslaget om tilbagetrækning af undtagelser vedr. forbud mod smagsstoffer for opvarmede tobaksvarer samt andre præciseringer, herunder lovhjemmel til aldersgrænse ved online salg af tobak og alkohol.

Positivt at opvarmet tobak omfattes af forbud mod smagsstoffer

Rygning er den enkeltfaktor, som forårsager mest sygdom og kræver flest liv. Hvert år er der 13.600 rygerelaterede dødsfald. Det er derfor vigtigt at sikre at færre børn og unge begynder at ryge.

De senere år er markedet for nye tobaks- og nikotinprodukter vokset eksplosivt. Det omfatter bl.a. opvarmet tobak. Lægeforeningen har derfor længe efterlyst politisk handling over for det voksende marked af nye tobaks- og nikotinprodukter såsom opvarmet tobak, e-cigaretter, nikotinprodukter, der ikke bruges som led i et rygestop. Mange af produkterne appellerer til børn og unge, hvis hjerner er særligt sårbare over for nikotin, og som risikerer at blive livsvarigt afhængige af nogle sundhedsskadelige produkter.

Lægeforeningen bakker derfor op om, at opvarmet tobak fremover omfattes af samme forbud mod smagsstoffer som cigaretter. Tobaksprodukter, uanset type, bør ikke være tilsat mentol eller andre smagsstoffer, der gør tobaksprodukterne mere tiltrækkende for børn og unge.

Positivt med krav til alderskontrol ved online salg af tobak

Lægeforeningen finder det samtidig positivt, at det bliver muligt at stille krav til alderskontrol ved online salg af tobak, urtebaserede rygeprodukter, tobakssurrogater og e-cigaretter. Børn og unges adgang til tobak skal mindskes på alle platforme, så færre begynder at ryge.

Positivt med krav til alderskontrol ved online salg af alkohol

Det er veldokumenteret, at en effektiv håndhævelse af alderskontrollen nedsætter børn og unges alkoholforbrug. Det er derfor positivt, at det også på alkoholområdet bliver muligt at stille krav til alderskontrol ved online salg.

Desuden mener Lægeforeningen, at der hurtigst muligt skal indføres en aldersgrænse på 18 år for køb af alle typer alkohol, hvilket også er i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Unge er i særlig risiko for skadevirkninger af alkohol, og en høj aldersgrænse er et af de mest effektive redskaber til at reducere unges alkoholforbrug.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen