Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling)

Læger slår fast: Forlænget behandlingsgaranti gør, at læger kan behandle de mest syge patienter først

25. januar 2023

Lægeforeningen hilser regeringen forslag om at forlænge behandlingsgarantien velkommen. 

Lægeforeningen har længe efterspurgt en differentieret behandlingsgaranti, så ventetiden afhænger af sygdommens alvorlighed og patientens gener.

Behandlingsgarantien er indrettet på en måde i dag, at alvorligt syge patienter overhales af mindre syge patienter, der kan blive behandlet hurtigt på privathospitaler.

Problemet bekræftes af Lægeforeningens medlemsundersøgelse fra januar 2023. Her svarer næsten halvdelen af lægerne, at de har oplevet patienter med mindre alvorlige sygdomme blive behandlet før alvorligt syge patienter som følge af behandlingsgarantien på 30 dage.

Når der er mangel på kapacitet, er det vigtigt, at de sygeste patienter bliver behandlet først. Forlængelse af behandlingsgarantien til 60 dage er et betydeligt fremskridt. Spørgsmålet er imidlertid, om det er tilstrækkeligt i den nuværende situation.

Lægeforeningen vil derfor opfordre til at følge situationen nøje og følge op med yderigere tiltag og justeringer, såfremt ventetiderne ikke falder. 

Inden loven ophører, bør erfaringerne fra forlængelsen tages med, når der ses på, hvordan en behandlingsgaranti kan indrettes, så det sikres, at patienter behandles indenfor en rimelig tid uden at presse sundhedsvæsenet unødigt. Gerne i form af en differentieret behandlingsgaranti, som afhænger af, hvor alvorlig og generende patientens tilstand er, baseret på erfaringerne i perioden med den justerede behandlingsgaranti på 60 dage.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen