Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over bekendtgørelse om regionale videreuddannelsesråd

Nye kriterier bør også komme på plads snarest

Den 13. februar 2024

Lægeforeningen har noteret, at med den foreslåede nye §5, stk. 2 fastslås de regionale videreuddannelses-råds forpligtelse til at prioritere lægedækningstruede områder ved, at hele eller dele af hoveduddannelsen og flest mulige introduktionsforløb opslås i disse områder. Rådene skal i denne forbindelse bl.a. tage hensyn til patientsikkerhed, uddannelseskapacitet, drift og uddannelseskvalitet.

Vi skal i denne forbindelse understrege, at det vil være en forudsætning, at uddannelseskvaliteten skal være på plads, hvis man vil sikre sig, at alle uddannelsesforløb bliver besat.

Vi har ikke yderligere bemærkninger hertil.

Med den nye bekendtgørelse er der fulgt op på den sidste del af den nye bestemmelse §34, stk. 6 i Lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed, der vedrører de regionale videreuddannelsesråd.

Vi skal efterlyse og henstille til, at der snarest bliver fulgt op på også den første del af §34, stk. 6, der fastslår, at indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om procedure og kriterier for fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen. Kriterier der som udgangspunkt skal ligge til grund for videreuddannelsesrådenes arbejde og derfor bør komme på plads snarest.

Som vi oplyste i vores høringssvar i forbindelse med ændringen af §34, stk. 6, byder vi meget gerne ind med viden og data om, hvad der har betydning for at tiltrække og fastholde uddannelseslæger i lægedækningstruede områder med henblik på, at dette kan indarbejdes i kriterierne.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen

kopi sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.