Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over to ændringsbekendtgørelser i forlængelse af forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer

Børn og unge skal ikke have adgang til tobak og nikotin.

23. maj 2024

Lægeforeningen takker for muligheden for at kommentere på de to ændringsbekendelser i forlængelse af forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Børn og unge skal ikke have adgang til tobak og nikotin 
Lægeforeningen finder ingen gode argumenter for at have nogen former for røg- og nikotinprodukter på markedet. Slet ikke når det kommer til salg til børn og unge. Derfor finder Lægeforeningen det posi-tivt, at der med bekendtgørelserne lægges op til, at alderskontrollen styrkes med krav om alderskon-trol ved online salg af tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin.

Lægeforeningen opfordrer dog til, at regeringen går endnu længere for at mindske tilgængeligheden for børn og unge. Lægeforeningen foreslår derfor, at online salg af tobak og nikotin helt forbydes. Det anbefales af WHO og er allerede blevet ulovligt i blandt andet Finland og Holland.

Grundlæggende bør tobak og nikotin helt udfases
Derudover vil Lægeforeningen gerne benytte lejligheden til at opfordre til en total udfasning af tobak og nikotin. Fremtiden bør være røg- og nikotinfri.


Med venlig hilsen

 
Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen