Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lom om tobaksvarer mv. og forskellige andre love

Det er positivt, at der med lovforslaget lægges op til en øget regulering af alkohol, tobak og nikotin. Lægeforeningen ser dog et stort behov for yderligere regulering, så vi særligt forhindrer børn og unges adgang til alkohol, tobak og nikotin.

den 7. marts 2024

Godt med en styrket kontrol og bedre mulighed for at beslaglægge ulovlige produkter
Lægeforeningen mener, at det vigtigt, at der bliver sat ind overfor de ulovlige produkter. Derfor er det positivt med en styrket kontrol, hvor der sættes ind mod forsyningskæden og distributørerne af elektroniske cigaretter med ulovlige kendetegnende aromaer eller for højt nikotinindhold, så myndighederne kan gribe ind, før de ulovlige produkter bliver markedsført til forbrugerne. Desuden bakker Lægeforeningen op om, at myndighederne får bedre mulighed for at beslaglægge tobaks- og nikotinprodukter, der er omfattet af strafbelagte regler.

Lægeforeningen finder det dog helt uforståeligt, at mentol ikke er underlagt de ulovligt kendetegnende aroma, idet der i høj grad er tale om smag som appellerer til børn og unge. Mentol er sammen med lignende smage som spearmint de mest populære smag blandt børn og unge. Ifølge Sundhedsstyrelsen anvendte 39 % af 15-17-årige røgfri nikotinprodukter med mentol i 2022 og 51,5 % anvendte spearmint eller anden mint. Derfor bør mentol og mentollignede smage også forbydes i røgfri nikotin og e-cigaretter. Det skal ligestilles med smagsforbuddet for tobak.

Børn og unges adgang til tobak, nikotin og alkohol skal mindskes
Lægeforeningen finder det derfor positivt, at nærværende lovforslag vil styrke alderskontrollen med en mere effektiv elektronisk aldersverificering ved online salg af tobak, nikotin og alkohol. Det er generelt vigtigt at sikre en effektiv håndhævelse af alderskontrollen for at mindske børn og unges forbrug af tobak, nikotin og alkohol. Lægeforeningen bakker derfor også op om forsøg med kontrolkøbere – mystery shoppers – for at forbedre kontrollen med ulovligt salg til mindreårige.

De mest effektive initiativer for at reducere børn og unges brug af tobak, nikotin og alkohol er mærkbart fraværende
I det nærværende lovforslag skrives der, at ”Tobak er den væsentligste forebyggelige årsag til sygdom og død i Danmark. Samtidig er børn og unge særligt følsomme over for de skadelige virkninger ved nikotin og alkohol.”  

Lægeforeningen er stadig uforstående overfor den manglende politiske vilje til at tage de mest virksomme tiltag i brug: markant højere priser på tobak og alkohol samt en 18-års aldersgrænse på køb af alkohol.

En højere aldersgrænse er et af de allermest effektive tiltag, der kan reducere unges alkoholforbrug, og Danmark er et af få EU-lande, hvor 16-årige kan købe alkohol. Lægeforeningen mener derfor, at der bør indføres en 18-års aldersgrænse for salg af alle typer alkohol, så det ikke er muligt for børn at købe alkohol.

Selvom øget regulering på nikotinområdet er positivt, så mener Lægeforeningen, at nikotinprodukter, som ikke anvendes med rygestop som formål, helt bør forbydes. Vi skal skærme børn og unge for at blive afhængige af nikotin, da vi ved, at der er tale om varige skadevirkninger og blivende ændringer i hjernen.

Lægeforeningen vil derfor opfordre regeringen til at tage yderligere tiltag i brug for at mindske særligt børn og unges adgang til nikotin, tobak og alkohol. Det er ikke nok med kontrol af ulovlige produkter, der skal også være en øget regulering af de lovlige produkter, som børn og unge har adgang til.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen