Gå til indhold

Hjerteforeningen på farlig kurs

Af Camilla Noelle Rathcke, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 3. august 2020

Det er med dyb undren og bekymring, at jeg i de seneste uger har fulgt sagen om Hjerteforeningen og dens projekt »P.S. I Love You«. Et tiltag, som skal styrke foreningens kontakt til unge mennesker. Det lagde fra land med promovering af hesteassisteret terapi og fjernhealing, som angiveligt kan lade sig gøre, hvis man er på »samme energimæssige frekvens«. En anden påstand er, at hjerter kan tale sammen.

Efter protester fra læger, patienter og andre har foreningen nu trukket de mest omdiskuterede dele af projektet, som der er afsat seks mio. kr. til, tilbage. Med den begrundelse at foreningen ikke var forberedt på, »hvor svært det er for almindelige mennesker at forstå, at den hæderkronede, evidensbaserede Hjerteforening starter et projekt, der er så anderledes end det, vi plejer at lave«, som direktøren har formuleret det i Berlingske.

I så fald hører jeg til i kategorien af almindelige mennesker. Jeg undrer mig i den grad over denne de facto-ligestilling mellem forskningsbaseret viden og påstande taget ud af den blå luft. Trist at opleve, at landets næststørste patientforening, som har til formål at kæmpe for mennesker med alvorlig sygdom, bidrager i det offentlige rum med en række udsagn, som i bedste fald er tvivlsomme, i værste fald det rene vrøvl. Giver man som forening plads til den slags påstande, medvirker man også til at legitimere dem. Det er ikke svært at forstå, at patienter kan føle sig svigtet eller bragt i tvivl, og at sundhedsprofessionelle undrer sig, og det er undergravende for Hjerteforeningens ellers gode omdømme, som netop er bygget på evidens og faglig kvalitet.

At en patientforening gerne vil styrke sin kontakt til unge, er der i sig selv intet galt i. Tværtimod. Det er også fint at ville kommunikere på nye måder for at nå sine målgrupper på bedste vis. Men indholdet tæller altså også, og en velrenommeret forening bør ikke invitere unge ind i et verdensbillede, hvor kritisk tænkning er kastet over bord, og hvor »at synes« har samme vægt som »at vide«. I øvrigt er projektet udtryk for en særpræget tilgang til unge, som naturligvis har samme krav på lødig rådgivning som alle andre.

Jeg er helt klar over, at alternativ behandling efterspørges af mange patienter. En undersøgelse, som Gallup har udført for Lægeforeningen, viser, at patienter ofte søger viden om alternative behandlingsmetoder hos lægen. Senest har en række patientforeninger i Berlingske givet udtryk for, at de oplever et voksende pres fra medlemmerne om at informere om alternativ behandling.

Det behov skal naturligvis tages alvorligt, og læger skal kunne tage en åben dialog med patienterne om deres søgen i det alternative, når patienterne efterspørger det. Vi arbejder i Lægeforeningen for, at regeringen opretter et nyt råd, som arbejder på et videnskabeligt, fagligt grundlag, og som kan stille den tilgængelige viden om virkninger eller mangel på samme ved alternative behandlinger til rådighed for både patienter og fagfolk. Det vil være et godt afsæt for dialog og rådgivning.

Svaret kan derimod aldrig være at droppe krav til faglighed og dokumentation, som vi har oplevet i Hjerteforeningens nye projekt. Sagen har undergravet foreningens generelle troværdighed, og det er på tide at se i øjnene, at der kun er én vej, hvis omdømmet skal rettes op. Kære Hjerteforening, træk »P.S. I Love You« tilbage nu, og kom videre i arbejdet med at nå nye målgrupper – denne gang med fagligheden i orden.