Gå til indhold

Mit ønske for 2021? Styrket forskning og faglighed

Af Camilla Noelle Rathcke, Lægeforeningens formand
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 11. januar 2021

Kære kolleger, jeg havde håbet, at jeg kunne ­ønske jer et godt nytår under helt andre omstændigheder, og at vi med 2020 også kunne sige farvel COVID-19. Men sådan er situationen mildest talt ikke. Der er tale om en sejlivet epidemi, som løbende viser nye sider af sig selv, senest med en ny variant. Epidemien trækker store veksler på de mange af jer – uagtet speciale – som i snart et år har været meget tæt involveret i testning, udredning, behandling og senest vaccination af patienter med ­COVID-19. Den har også trukket veksler på de mange, som har måttet gribe nye opgaver og tage fra eller arbejde igennem for at nedbringe de pukler af udskudte behandlinger, som COVID-19 har forårsaget. I har leveret en fantastisk indsats. I skrivende stund er antallet af indlagte patienter med COVID-19 på sit højeste, trusselniveauet er netop hævet til fem, og vi balancerer på en knivsæg i forhold til, hvad sygehusene magter.

Restriktionerne – afstand, afspritning mv. – gælder stadig og skal fortsat være bærende for indsatsen en tid endnu. Men vaccinerne skal bære os helt igennem epidemien og er heldigvis på vej til dem, der har aller­mest brug for dem, også til læger. Først til dem af os, der arbej­der midt i orkanens øje ­eller står med særligt risikable opgaver, senere mere bredt. Det har vi som læger også en rolle i – ikke kun som »vaccinatorer«, men også som ambassadører og faglige fyrtårne.

For selvom anledningen er trist, så er en positiv konsekvens af epidemien, at faglighed og viden­skab har været toneangivende i mange aspekter og også været en kilde til fortrøstning hos mange mennesker. Statsministeren fremhævede forskningens betydning for udvikling af COVID-19-vacciner i sin nytårstale, og generelt bakker borgerne op om myndighedernes faglige råd. Mit håb er, at fagligheden vil gå styrket ud af pandemien. At vi på en længere bane vil opleve, at politikere og andre tydeligere ser værdien af, at viden­skab, faglighed og læring får en endnu mere fremtrædende rolle i et sundhedsvæsen, som stræber efter bedst mulige kvalitet.

I 2021 vil Lægeforeningen ­arbejde for et sundhedsvæsen, som har mod til og prioriterer at blive klogere. Klogere af videnskab, faglighed og af de fejl, vi ikke kan undgå sker. Og derfor også et bedre og mere sikkert sundhedsvæsen for patienterne. Vi står i et historisk presset sundhedsvæsen, og her tænker jeg på både COVID-epidemien og de spor af aflyste operationer og andre behandlinger, som den trækker efter sig. Men også på, at andre patienter i stadig større tal vil kræve behandling og pleje i de kommende år. Vi skylder patienterne at levere det bedst muligt, og det forudsætter et sundhedsvæsen, som har fokus på at lære, ikke at straffe.

I 2021 vil vi også presse på for, at fagligheden får så stor indflydelse som muligt på regeringens varslede sundhedsaftale, herunder en fornuftig løsning på manglen på special­læger i almen praksis. Efter solid indsats uddannes nu stadig flere speciallæger i almen medicin, og unge kolleger rykker mange steder ind i lægehusene. Uden at ville bagatellisere at nogle patien­ter stadig må kigge langt efter en egen læge, så går det i den rigtige retning. Hvad helt sikkert ikke virker – og som ikke er et løfte om kvalitet – er den tjenestepligt, som regeringen med mellemrum har luftet uden at blive konkret. Der arbejdes fra vores side hårdt for, at den ikke bliver til virkelighed.

Der er andre vigtige sager på Lægeforeningens to do-liste for 2021, som taler ind i temaer om kvalitet, faglighed, læge- og patient­sikkerhed og et fremtidssikret sundhedsvæsen. F.eks. vil vi kæmpe for en faglig og ambitiøs handlingsplan for psykiatrien. Der er nok at tage fat på, og det kommer vi for alvor til, når regering og sundhedsvæsen får kræfter til at tage livtag med andet end den alvorlige epidemi, som vi står midt i.

Kære seje kolleger, 2020 var et usædvanligt hårdt år, og epidemiens opblussen har givet os en skæv start på det nye år. Jeg sender jer hver og én en stor tak for den indsats, I yder hver eneste dag – uanset patient eller diagnose – og vil også benytte lejligheden til at ønske jer alle et rigtigt godt 2021. Vi går mod ­lysere tider.