Gå til indhold

Vi skal tage ejerskabet for kvalitetsarbejdet tilbage

Af Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
Leder bragt i Ugeskrift for Læger, 14. juni 2021

Kære kolleger, mon ikke snart vi kan »lukke epidemien ned«? Det går heldigvis den rigtige vej efter en mærkelig og hård tid, siden landet bogstavelig talt lukkede ned i marts sidste år. Alle har vi på hver vores måde oplevet, hvordan håndteringen af et virus har styret både arbejds- og privatliv. Det er en opgave, som vi alle længes efter at kunne afslutte.

Skal man pege på ét positivt aspekt i de seneste 15 måneder, så er det, at styrken i vores faglighed er blevet så tydelig. Borgerne har haft tillid til, at forskning og faglighed ville levere de nødvendige våben, og det er sket. Vi satte ind med test, mulig behandling, vacciner og effektiv folkeoplysning. Videnskaben og sundhedsvæsenet har i den grad leveret.

Mit håb er, at den aktuelle tillid til lægefaglighed og viden kan føres med ind i en anden stor opgave, som også vil gennemsyre hele sundhedsvæsenet. Nemlig arbejdet med helt generelt at udvikle kvaliteten på sygehuse og i praksis. Det er en kæmpe indsats, og vi har som stand tabt terræn i dette vigtige arbejde, desværre.

Jeg behøver kun at sige Den Danske Kvalitetsmodel, så er vi mange, der ikke rigtigt føler os hjemme. Nogle har allerede frakken på og er klar til at forlade lokalet. Men sådan behøver det ikke at være. Der er andre måder at arbejde med kvalitet på, og det er for vigtigt for os allesammen til at overlade til andre. Vi skal være med og se opgaven som en naturlig del af vores lægerolle. Det er ikke en opgave, som kan parkeres hos én i afdelingen, eller som en anden i praksis skal tage sig af. »Vi er den« hver især.

Først og fremmest skal arbejdet med kvalitet være en langt mere integreret del af den kliniske praksis. Vi skal have rammerne, tiden og ressourcerne til løbende at arbejde med kliniske og patientrapporterede data. De skal kunne tilflyde de kliniske databaser uden demotiverende dobbeltarbejde, og de skal efterfølgende være lettilgængelige til brug for kvalitetsarbejdet lokalt.

Samtidig skal vi stille os i spidsen for udvikling af kliniske retningslinjer i alle specialer, for at føre dem ud i livet og for at sikre, at de løbende revideres. De kliniske databaser skal opdateres og udbygges. Der skal være flere, og de skal bruges meget mere aktivt til forskning og til løbende at forbedre diagnostik og behandling. Og så skal vi engagere os i at dele viden og erfaring på tværs af forløb og med kommunerne, så de kan få de standarder for kvaliteten af deres tilbud, som mange af os efterlyser i dagligdagen.

Kvalitet handler om det, der er bedst for patienterne. Det skal altid være idealet for os, uanset om vi arbejder med at udvikle den enkeltvis, i specialer eller i foreningsregi. Opfordringen herfra skal derfor også være tydelig: Tag ejerskab, tag ansvar, tag opgaven på jer. Rigtig mange har gode idéer og endnu mere at give. Jeres lægefaglighed er afgørende for kvaliteten i sundhedsvæsenet i stort og småt. I Lægeforeningen har vi fokus på, at der skal helt ny strøm til dette arbejde – i alle dets aspekter – for at sætte bedre retning og tempo. Lad os sammen sørge fore at få lægefagligheden – og læger – helt frem i førersædet igen, når vi taler kvalitet i sundhedsvæsenet.