Gå til indhold

Ansættelse i Grønland, Færøerne og i Norden

Se hvilke vilkår og aftaler, som gælder, hvis du skal arbejde som overlæge, ledende overlæge eller cheflæge i Grønland, Færøerne eller Norden.

"Den færøske kyst"

Færøerne

Overlægeforeningen/FAS forhandler overenskomst for alle overlæger, ledende overlæger og cheflæger på Færøerne. Find overenskomsten og overblik over, hvor du kan få hjælp og sparring på siden her.
I det daglige kan du få rådgivning om løn, arbejdsvilkår m.m. i FAS' sekretariat ved chefkonsulent Mette Vigh.
Ring 35 44 84 08 eller skriv til fas@dadl.dk.

Overenskomsten fastlægger din grundløn som overlæge. Du kan også indgå aftale med arbejdsgiver om decentrale funktions- og kvalifikationstillæg. 

Derudover får du tillæg for bl.a. udetjeneste og honorarer for vagter. Vagthonorarerne er identiske med vagthonorarerne i den danske overenskomst for overlæger.

Se aftaler og løntabel for Færøerne

Løntabel Førerne 

Overenskomstaftale (2021)

Forhandlingsprotokollat (2021)

Hovedaftale 

 

 

På Færøerne får du 20 pct. i pensionsbidrag af de fleste løndele. Kun en række særlige tillæg giver ikke pensionsbidrag. For vagthonorarer ydes 10 pct. pensionsbidrag. 

Det Færøske Landsstyre har vedtaget en lov, der medfører, at pensionsbidrag udover fem års ansættelse altid skal placeres i et færøsk pensionsinstitut. Du kan dermed ikke få pensionsmidler indbetalt til Lægernes Pension efter fem års ansættelse.

  • Din lokale tillidsrepræsentant kan hjælpe med spørgsmål om lokal løn, arbejdstilrettelæggelse, vagtforhold m.v. Du kan også bede din tillidsrepræsentant være bisidder, hvis du bliver involveret i en personalesag eller lign. Find din lokale tillidsrepræsentant her (bag login)

  • I det daglige kan du få rådgivning om løn, arbejdsvilkår m.m. i FAS sekretariat af chefkonsulent Mette Vigh. Ring 35 44 84 08 eller skriv til fas@dadl.dk.

  • Færøernes Lægeforening er et tilbud til alle læger på Færøerne.

  • I Overlægeforeningens repræsentantskab er der valgt en overlæge og en suppleant blandt medlemmerne på Færøerne. Her kan du se, hvem der er valgt. 
"Grønlandske bjerge"

Grønland

Overlægeforeningen/FAS arbejder sammen med Yngre Læger om god og relevant medlemsbetjening for jer, der har valgt at være læger i Grønland, ligesom vi forhandler vi overenskomst for alle hospitalsansatte læger i Grønland.

I det daglige kan du få rådgivning om løn, arbejdsvilkår, disciplinærsager m.m. via Yngre Lægers sekretariat, hvor vi har samlet kompetencerne til at rådgive medlemmer i Grønland. Ring 35 44 85 00 eller skriv til yl@dadl.dk og mærk mailen ”Grønland”.

  • Din lokale tillidsrepræsentant, som kender forholdene på dit hospital og kan hjælpe med spørgsmål om lokal løn, arbejdstilrettelæggelse, vagtforhold m.v. Der er pt ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant i Grønland.
  • I det daglige kan du få rådgivning om løn, arbejdsvilkår, disciplinærsager m.m. via Yngre Lægers sekretariat, hvor vi har samlet kompetencerne til at rådgive medlemmer i Grønland. Ring 35 44 85 00 eller skriv til yl@dadl.dk og mærk mailen ”Grønland”.
  • Grønlands Lægeforeningen er målrettet alle læger i Grønland og kan hjælpe med oplysninger om ansættelse og praktiske spørgsmål.
  • Har du input til sundhedspolitik eller vilkårene som overlæge generelt, er du velkommen til at kontakte medlemmer af Overlægeforeningens bestyrelsen og repræsentantskabet. 

I det daglige kan du få rådgivning om løn, arbejdsvilkår, disciplinærsager m.m. via Yngre Lægers sekretariat, hvor vi har samlet kompetencerne til at rådgive medlemmer i Grønland.

Ring 35 44 85 00 eller skriv til yl@dadl.dk og mærk mailen ”Grønland”.

Find din aktuelle overenskomst og andre relevante informationer for dig, som er ansat på Grønland her (åbner hos Yngre Læger) 

Vandløb -norden

Norden

Overlægeforeningen/FAS yder ikke juridisk rådgivning til medlemmer ansat i de nordiske lande, men som medlem af FAS kan du få bistand fra andre lægeforeninger i de nordiske lande, hvis du har en midlertidige stilling på max. tre måneder.

Hvis du ved, at du kommer til at arbejde i et andet nordisk land i mere end tre måneder, bør du hurtigst muligt ansøge om medlemskab af det pågældende lands lægeforening.

Nedenfor har vi samlet punkter, du bør være opmærksom på og links til de nationale lægeforeninger i de nordiske lande.

Først og fremmest bør du melde dig ind i den nationale lægeforening, så du kan få rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår herfra.

Det er også vigtigt at tjekke reglerne om lægeansvar samt forsikringer om lægelige patientfejl.

Endelig skal du afklare med skattemyndighederne i Danmark og det land, du får ansættelse i, hvilket land du skal betale skat i. 

Til gengæld behøver du ikke søge om arbejds- eller opholdstilladelse for at arbejder i et andet nordisk land.