Gå til indhold

Konstitution som ledende overlæge eller cheflæge

Som overlæge kan du pålægges at rykke op i og varetage en højere stilling - typisk i ca. 6 mdr, men rent faktisk op til et år. Hvis funktionen varer - eller må forventes at vare - ud over 1 år, skal der ske opslag af stillingen, før den besættes ved konstitution.

Konstitutionen kan fx ske ved længerevarende sygdom, borgerligt ombud, besvær med at nybesætte stillingen eller hvis stillingsindehaveren af anden grund har orlov.

Kan jeg undslå mig?

Pligten til at lade sig konstituere følger af, at en tjenestemand inden for sit ansættelsesområde har en pligt til at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er højere end pågældendes egen, når stillingsindehaveren er forhindret i at udøve sin funktion. Pligten omfatter også overenskomstansatte overlæger – også fordi overlæger er lægelige ledere.

Som udgangspunkt kan du derfor ikke nægte at lade dig konstituere. Arbejdsgiverne har retten til at lede og fordele arbejdet, og det er principielt arbejdsgiveren, der bestemmer, hvad der er hensigtsmæssigt, forsvarligt og nødvendigt.

Hvis du ikke er meget for at påtage dig konstitutionen på grund af andre hensyn, kan du prøve at undslå dig, og måske få held til det, da der sikkert ikke er interesse for at konstituere en overlæge som ledende overlæge/cheflæge, der ikke ønsker det.

Lønforhold

Bliver du pålagt midlertidigt at rykke op i en højere stilling, skal du have løn for oprykningen, hvis du varetager de væsentligste arbejdsopgaver i den højere stilling – her som ledende overlæge/cheflæge.

Aflønningen kan ske ved, at der med FAS aftales funktionsvederlag. Når aftalen indgås mellem arbejdsgiver og FAS er der dog ingen regler for, hvilken størrelse funktionsvederlaget skal have, så det kan være højere. Det er dog et krav, at funktionsvederlaget er pensionsgivende.

Hvis der ikke kan indgås aftale mellem FAS og arbejdsgiver, er der nogle bestemte regler for, hvornår du kan få tillægget, og hvordan det udregnes.

Det er en betingelse, at du har fungeret mindst 15 kalenderdage i sammenhæng (22 dage ved funktion på grund af ferie). Egen ferie og sygdom afbryder funktionsperioden, men ikke fridage, afspadsering og lignende.

Funktionsvederlaget skal desuden udgøre forskellen mellem lønnen i den faste stilling og i den højere stilling, da princippet jo er, at en overlæge i en stilling som ledende overlæge skal have samme løn som i den højere stilling. Denne løn skal inkludere både funktionsløn, regionalt og lokalt aftalte funktionstillæg til stillingen samt grundlønnen for ledende overlæger/cheflæger.

I praksis aftales lønnen i konstitutionsperioden mellem FAS og den lokale arbejdsgiver, hvor du som minimum skal have, hvad du har krav på i henhold til de beskrevne regler.

Hvis du bliver pålagt konstitution som ledende overlæge/cheflæge, bør du kontakte FAS på +45 35 44 84 08