Gå til indhold

Deltidsansættelse

En overlægestilling er som udgangspunkt en heltidsstilling uden højeste tjenestetid, men normalt planlagt til 37 timers ansættelse pr. uge, da der er tale om en stilling som leder i sundhedsvæsnet. Der er imidlertid mulighed efter overenskomsten for at blive deltidsansat.

Der er ikke fastsat noget minimum antal timer for at være deltidsansat. Som overlæge skal du dog være opmærksom på, at hvis du har flere timer end det aftalte antal timer, honoreres samtlige antal timer med samme normaltimeløn, indtil du har præsteret 37 timer. Først herefter kan ekstra timer, forudsat det er aftalt på forhånd, ydes som merarbejdstid. Det fremgår dog af paragraffen i overenskomsten, at arbejde - udover det aftalte timetal -  i videst muligt omfang søges undgået. Da du fortsat som deltidsbeskæftiget er ansat uden højeste timetal, skal du desuden være indstillet på, at du kan forventes at præstere et begrænset antal timer uden ekstra honorering.

Et alternativt til deltidsbeskæftigelse kan være at indgå en seniorordning. Se mere om seniorordning her.