Gå til indhold

Arbejdstidsregler

Her kan du læse om regler arbejdstid, merarbejde og vagt/tjeneste for overlæger.

Overlæger er ansat uden højeste tjenestetid

Overlæger er ansat uden højeste arbejdstid, men arbejdet tilrettelægges, så den ugentlige arbejdstid i gennemsnit ikke væsentligt overstiger 37 timer. Merarbejde godtgøres ikke automatisk, men kan godtgøres efter reglerne i Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere - Læs mere om godtgørelse for merarbejde her. 

Arbejdet tilrettelægges under hensyn til afdelingens/områdets/sygehusets/institutionens drift. For overlæger, der er pålagt vagt og/eller tjeneste om aftenen på hverdage og i weekenden (dag og/eller aften), skal der være en plan over vagter/tjenester, ugentlige fridage og afspadseringsdage, typisk for en måned ad gangen. Det er dog ikke aftalt konkret i overlægernes overenskomst.

Overlægernes overenskomst indeholder regler om vagt og tjeneste. Arbejdsmiljølovgivningens regler er gældende som for det øvrige arbejdsmarked, og der er i overenskomsten aftalt værneregler om bl.a. arbejdstidens længde, placering og hyppighed for vagt. Læs mere om vagt og tjeneste her.