Gå til indhold

Aftaler i Region Nordjylland

Lokalaftaler for Region Nord 

Aftale om lokale løntillæg for natlægevagtsordningen (3. oktober 2023) pdf

Aftale om fastholdelsesbonus og aktivitetsbonus for vinteren 2021/2022 (21. december 2021) pdf

Forhåndsaftale funktionstillæg for lægelige chefer uddannelseskoordinerende funktion  (november 2016) pdf

Forhåndsaftale funktionstillæg for funktionen som forskningsansvarlig overlæge  (februar 2017) pdf

Forhåndsaftale funktionstillæg for bagvagtstilrettelæggelse sektor for ortopædi  (februar 2009) pdf

Aflønning af og overgang til ny løn for lægelige chefer og overlæger   (november 2003) pdf

Honorering ved arbejde i akutlægebil (december 2020) pdf

Aftale om funktionstillæg til ledende overlæger (september 2007) pdf

Aftale om honorering af specialistvurdering og uopsættelig operation uden for normal arbejdstid (august 2007) pdf

Aftale om honorering af overlægers deltagelse i børnetransportordning ved sektor for anæstesi (august 2007) pdf

Forhåndsaftale for uddannelsesansvarlige overlæger  (februar 2017) pdf

Aftale om honorering af formanden for Overlægerådet i Region Nordjylland (september 2007) pdf

Forhåndsaftale om funktionstillæg som koordinator af intensivpladser - Sektor for Anæstesi (februar 2009) pdf

Aftale vedr. honorering af overlæger, der frivilligt påtager sig at dække vagter og tjenester betinget af vakancer (december 2006) pdf

Lokalaftaler for Aalborg Universitetshospital

Forhåndsaftale om funktionstillæg for koordinerende kliniske professorer (oktober 2016) pdf

Honorering til overlæger i forbindelse med specialistvurdering (børneafdeling) udenfor normal arbejdstid (juli 2018) pdf 

Lokalaftaler for Aalborg Universitetshospital/Thisted

Lokalaftale - overlæger der tager tjeneste/vagter på Aalborg Universitetshospital /Thisted.pdf (maj 2018) pdf 

Lokalaftaler indgået for matrikler på Regionshospital Nordjylland:

Radiologi honorering (marts 2023) pdf

Lokalaftaler for Regionshospital Nordjylland/Hobro

Anæstesi - vagter (august 2018) pdf

Lokalaftaler for Regionshospital Nordjylland/Hjørring/Frederikshavn

Aftale om honorering for overlægers frivillige deltagelse i vagt ved sektor for anæstesi - Hjørring/Frederikshavn (januar 2008) pdf

Lokalaftaler for Regionshospital Nordjylland/ Vendsyssel

Forhåndsaftale for lægefaglig teamleder( februar 2009) pdf

Psykiatrien Region Nord

Forhåndsaftale funktionstillæg for integrationsoverlæge i psykiatrien  (september 2010) pdf

Psykiatrien frivilligt merarbejde pga. ekstern vurdering af tvang udenfor normal arbejdstid (november 2017) pdf