Aftaler i Region Nordjylland

Lokalaftaler for Region Nord

Aftale om fastholdelsesbonus og aktivitetsbonus for vinteren 2021/2022 (21. december 2021)

Forhåndsaftale funktionstillæg for lægelige chefer uddannelseskoordinerende funktion  (november 2016)

Forhåndsaftale funktionstillæg for funktionen som forskningsansvarlig overlæge  (februar 2017)

Forhåndsaftale funktionstillæg for bagvagtstilrettelæggelse sektor for ortopædi  (februar 2009)

Aflønning af og overgang til ny løn for lægelige chefer og overlæger   (november 2003)

Honorering ved arbejde i akutlægebil (december 2020)

Aftale om funktionstillæg til ledende overlæger (september 2007)

Aftale om honorering af specialistvurdering og uopsættelig operation uden for normal arbejdstid (august 2007)

Aftale om honorering af overlægers deltagelse i børnetransportordning ved sektor for anæstesi (august 2007)

Forhåndsaftale for uddannelsesansvarlige overlæger  (februar 2017)

Aftale om honorering af formanden for Overlægerådet i Region Nordjylland (september 2007)

Forhåndsaftale om funktionstillæg som koordinator af intensivpladser - Sektor for Anæstesi (februar 2009)

Aftale vedr. honorering af overlæger, der frivilligt påtager sig at dække vagter og tjenester betinget af vakancer (december 2006)

Lokalaftaler for Aalborg Universitetshospital

Forhåndsaftale om funktionstillæg for koordinerende kliniske professorer (oktober 2016)

Honorering til overlæger i forbindelse med specialistvurdering (børneafdeling) udenfor normal arbejdstid (juli 2018)

Lokalaftaler for Aalborg Universitetshospital/Thisted

Forhåndsaftale. Dele- og kombinationsstillinger, lægelige funktioner Thisted.pdf (marts 2017) - opsagt pr. 1. januar 2021 

Lokalaftale - overlæger der tager tjeneste/vagter på Aalborg Universitetshospital /Thisted.pdf (maj 2018)

Lokalaftaler indgået for matrikler på Regionshospital Nordjylland:

Lokalaftaler for Regionshospital Nordjylland/Hobro

Ansæstesi - vagter (august 2018)

Lokalaftaler for Regionshospital Nordjylland/Hjørring/Frederikshavn

Aftale om honorering for overlægers frivillige deltagelse i vagt ved sektor for anæstesi - Hjørring/Frederikshavn (januar 2008)

Lokalaftaler for Regionshospital Nordjylland/ Vendsyssel

Forhåndsaftale for lægefaglig teamleder( februar 2009)

Psykiatrien Region Nord

Forhåndsaftale funktionstillæg for integrationsoverlæge i psykiatrien  (september 2010)

Psykiatrien frivilligt merarbejde pga. ekstern vurdering af tvang udenfor normal arbejdstid (november 2017)