Gå til indhold

Overlægeforeningens nyhedsbrev 14/2024

Udsendt 28. juni 2024

Registrering af arbejdstid – der kommer en løsning efter sommerferien …

Den 1. juli pålægger en ny arbejdstidslov, at læger registrerer deres arbejdstid. Alligevel er det ikke alle regioner, som har meldt ud hvordan overlæger og andre ansatte i regionerne skal registrere arbejdstiden. Det er pinligt og urimeligt overfor den enkelte medarbejder, fastslår Overlægeforeningens formand Susanne Wammen i denne artikel i Ugeskrift for læger.

Læs mere om reglerne for tidsregistrering her

Cheflæger leder andre specialer

Kan en psykiater lede en medicinsk afdeling? Kan en anæstesilæge være cheflæge for en kirurgisk afdeling? Ja, siger overlægernes formand Susanne Wammen. Men hun understreger, at det kræver, at afdelingens ledende overlæger støtter deres cheflæge ved at tage sig af den lægefaglige udvikling. Læs artiklen fra Ugeskrift for Læger med cheflægerne, der er ledere for andre specialer end deres eget. 

Læs artiklen i Ugeskrift for Læger

Syg under ferien - mulighed for erstatningsferie

Hvis du har optjent fem ugers ferie og bliver syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie efter de fem første sygedage. 
Retten til erstatningsferie er betinget af, at du underretter din arbejdsgiver om sygdommen, og at sygdommen kan dokumenteres med lægeerklæring fra første sygedag. Du skal selv betale for lægeerklæringen - læs mere her

Kend dine ferierettigheder