Gå til indhold

Min Læge

Appen Min Læge giver danskerne mobil adgang til egen læge og overenskomstaftalte ydelser som fx konsultation via video.

Læs mere på minlaegeapp.dk

PLO og Sundhedsministeriet står bag appen Min Læge, som er downloadet af næsten 3 mio. danskere. 

Download Min Læge til iPhone

Download Min Læge til Android

Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke henvisninger til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på aftaler hos lægen. Appen giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser.

Appen er udviklet i tæt samarbejde med systemhusene og deres fælles it-platform, PLSP, og appen ejes i fællesskab af PLO og Sundhedsministeriet.

PLO, Primærsektorens Leverandør Service (PLSP), MedCom, systemhusene, Sundhedsministeriet og Sundhedsdatastyrelsen samt Danske Regioner.

Dette dokument beskriver i kort form, hvad appen indeholder og har af skærmbilleder (pdf)

Hvis klinikken har spørgsmål eller oplever problemer med appen, skal man kontakte sit systemhus og få hjælp.

Hvis patienterne oplever problemer med appen, skal patienten kontakte sundhed.dk (email: info@sundhed.dk telefon: 44 22 20 80), så klinikken ikke skal bruge tid på eventuelt tekniske problemer. Kontaktoplysninger fremgår også af appen under menupunktet ”Support”.

Support til videokonsultationer
PLO oplever en stor efterspørgsel fra klinikkerne om, at de ønsker hjælp ved opstart af brugen af videokonsultationer i Min Læge appen. Langt de fleste henvendelser drejer sig om hjælp til installation og opsætning af kamera og mikrofon i klinikken.

Vi opfordrer medlemmerne til at kontakte de regionale datakonsulenter, hvis der i klinikken opstår problemer med brugen af videokonsultation.

Kontaktinformationer til datakonsulenter i hver region fremgår her:

Datakonsulenterne kan træffes mellem kl. 08.00 og kl. 16.00 mandag til fredag.

Oplever klinikken problemer med PLO’s løsninger Det virtuelle venteværelse og Min Læge appen, bedes man i første omgang læse klinikvejledningen her.

PLO har foretaget en rundspørge, hvor syv klinikker er blevet valgt ud, da disse klinikker har flest patienter, som har hentet Min Læge appen. PLO ville undersøge, hvad netop disse klinikker har gjort for at få deres patienter til at bruge appen. Af rundspørgen er der udsprunget en række råd til at få patienterne til at bruge appen.

De fem gode råd er som følger:

  1. Introducer appen under en fysisk konsultation ved kort at fortælle patienten hvilke funktioner, der er i appen. Fx at man kan se prøvesvar, se sine vaccinationer samt have e- og videokonsultation med sin læge.
  2. Introducér patienten for muligheden for videokonsultationer. 
  3. Reklamér for Min Læge-appen på klinikkens hjemmeside og praksisskærme. 
  4. Introducér personalet i klinikken for appen og dens funktioner. Klæd evt. sekretæren og sygeplejersken på, så de kan hjælpe patienterne med at få appen op at køre, når de henvender sig pr. telefon eller i skranken.
  5. Hæng plakater om Min Læge-appen op i klinikkens venteværelse. I kan printe selv - find link længere nede - eller bestille hos PLO ved at skrive en mail eller ringe. Husk også, at I kan nævne appen på telefonen, når patienterne er i kø. Husk også at lægge reklame for Min Læge-appen på jeres hjemmeside - her kan I også bruge billederne, I kan hente, via linket nederst

Teksterne må naturligvis gerne genbruges. Link også gerne til minlaegeapp.dk, hvor patienterne/borgerne kan læse mere om Min Læge-appen.

Få billeder af Min Læge til din praksis her

Alle lægepraksissystemer i almen praksis er koblet til Min Læge appen, men systemerne understøtter funktionerne i appen på forskellig vis.

PLO samarbejder løbende med alle leverandører for at forbedre integrationerne og funktionaliteten, og kortlægningen vil løbende blive opdateret her på siden.

Her kan du få et overblik over, hvilke funktioner dit lægepraksissystem understøtter i Min Læge appen. Lægesystemerne angiver selv farvemarkeringen grøn (understøtter), gul (understøtter delvist) og rød (understøtter ikke). Grå markering angiver, at funktionaliteten er til rådighed i Min Læge appen, men at PLO endnu ikke har lavet aftaler om, at systemhusene skal understøtte funktionalitet. Det er således frivilligt, om lægesystemerne vil understøtte funktionen.

Download skemaet i pdf her.

Er man uenig i en farve eller oplever, at funktioner ikke virker på trods af farvemarkeringen, kan man skrive til ml.plo@dadl.dk.

For at gøre Min Læge App og hjemmesiden Minlaegeapp.dk tilgængelige for alle understøttes hhv. app og hjemmeside af hjælpefunktioner til Voiceover, tastatur justering af skrift- og visningsstørrelser.

Du kan læse appens tilgængelighedserklæring (intet link pt.)

Du kan læse hjemmesidens tilgængelighedserklæring 


Siden opdateret august 2023.