Gå til indhold

Om appen Min Læge - til læger og personale

Hvilke funktioner og oplysninger indeholder Min Læge? Giver patienterne samtykke inden deres oplysninger deles til Min Læge? Og er patienterne forpligtet til at bruge Min Læge? Her på siden kan praktiserende læger og deres personale få svar på hyppigt stillede spørgsmål om appen Min Læge.

PLO har indgået supportaftale med alle systemhuse om Min Læge-appen. Oplever klinikken problemer med Min Læge appen, skal man derfor kontakten supporten hos sit systemhus.

Hvis en patient derimod har spørgsmål til Min Læge-appen eller oplever tekniske problemer, kan patienten kontakte supporten hos sundhed.dk (info@sundhed.dk eller telefon 44 22 20 80). Kontaktoplysninger fremgår også af appen under menupunktet ”Support”.

Patienten kan også læse vejledninger på hjemmesiden om appen: 

Min Læge (minlaegeapp.dk)

Min Læge-appen indeholder følgende funktioner som er henvendt til alle borgere:

 • Login: Log ind med MitID første gang. Brug pinkode eller Touch ID/Face ID bagefter.
 • Din læge: Se adresse, kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser.
 • Lægevagten: Ring til lægevagten i egen region (uden for lægens åbningstid).
 • Indbakke: Se egne e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar.
 • Aftaler: Se egne tidligere og kommende aftaler på tværs af sundhedsvæsenet.
 • Vaccinationer: Se egne og ens børns vaccinationer.
 • Henvisninger: Se aktuelle henvisninger fra almen praksis.
 • Diagnoser: Se udvalgte kroniske diagnoser, som almen praksis har registreret.
 • Medicin: Få adgang til Medicinkortet.
 • Videokonsultation: Få en konsultation med almen praksis over video direkte gennem appen.
 • Tidsbestilling: Bestil tid online eller aflys en booket aftale. 
 • Prøvesvar: Få svar på udvalgte laboratorieprøver.
 • Børns data: Se børns vaccinationer eller medicin. Skriv til lægen på vegne af dine børn eller bestil tid til dit barn. (Henvisninger, diagnoser eller prøvesvar vedrørende egne børn kan ikke ses i appen).
 • Forløbsplaner: Se egen/egne forløbsplan(er). 
 • Kend dit blodsukker: Alle med forløbsplan for type 2-diabetes kan få adgang til funktionen, hvor patienten tester og gætter eget blodsukker. 
 • Ydelsesbeskeder: Patienter modtager ydelsesbeskeder om deres kontakt med almen praksis. Læs mere om ydelsesbeskeder (læger.dk)

Ja, PLO har i samarbejde med leverandørerne udviklet en samtykkeløsning i Min Læge, som betyder, at patienten aktivt skal give sit samtykke til, at oplysninger fra klinikkens journalsystem hentes og sendes til appen. Patienten skal afgive samtykke, første gang appen tages i brug.


Hvis patienten ikke anvender Min Læge i en periode på 12 måneder, slettes patientens data fra Min Læge og opbevares kun i journalsystemet hos egen læge.

Efter data er hentet første gang, opdateres de løbende og vil være tilgængelige uden forsinkelse.

Min Læge viser en række oplysninger fra klinikkens journalsystem, og der gives mulighed for kommunikation direkte med lægens journalsystem. Som klinikejer er den praktiserende læge derfor dataansvarlig og skal sikre passende sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af patienternes oplysninger, som deles til Min Læge. I praksis håndteres aftaler om sikkerhed gennem klinikkens databehandleraftale med systemhuset, og der er derfor etableret samme sikkerhed omkring Min Læge som for klinikkens journalsystem. Fx foregår alt kommunikation mellem Min Læge og journalsystemet via sundhedsdatanettet, der er en krypteret forbindelse til kommunikation i sundhedsvæsenet.

Ja, din nuværende aftale giver mulighed for at dit systemhus kan indgå relevante underdatabehandleraftaler, som i dette tilfælde er it-leverandørerne PLSP og Trifork. Disse er skrevet ind i klinikkernes artikel 30 fortegnelser, som udgør et bilag til databehandleraftalen.

Med Min Læge får patienterne en mobil adgang til en række overenskomstaftalte ydelser såsom fx e-konsultation. Derfor anser PLO Min Læge som et tilbud til patienten og supplement til de funktioner, som findes på klinikkens hjemmeside. I forhandlingsaftalen mellem PLO og RLTN vedr. OK22 sidestilles Min Læge app med klinikkernes hjemmeside og er dermed med i overenskomstforpligtede e-ydelser.

Som dataansvarlig har du, jf. klinikkens databehandleraftale med systemhuset, mulighed for at gøre indsigelser mod nye underdatabehandlere og kan derfor frasige dig at levere oplysninger til Min Læge. I PLO’s databehandleraftale står der følgende om muligheden for at frabede sig nye underdatabehandler:

”Databehandleren må gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandlere) uden forudgående specifik godkendelse fra den Dataansvarlige, forudsat at Databehandleren skriftligt senest 14 dage forinden det planlagte opstartstidspunkt underretter den Dataansvarlige om identiteten på den potentielle underdatabehandler inden indgåelse af aftale med den pågældende underdatabehandler, hvorved den Dataansvarlige får 14 dage for at gøre indsigelse mod ændringer eller tilføjelser. Den Dataansvarliges indsigelse skal indeholde tungtvejende saglige grunde mod anvendelse af den påtænkte underdatabehandler, for at Databehandleren forpligtiges til at efterkomme indsigelsen.” (PLO standarddatabehandleraftale, afsnit 11.1, s.9)


Du kan læse mere om dataansvar og it-sikkerhed på: https://www.laeger.dk/plo/it-sikker-praksis

Patienterne vælger selv, om de vil bruge klinikkens eksisterende hjemmeside eller den mobile adgang på Min Læge. Min Læge er et tilbud til patienten og supplement til de funktioner, som findes på klinikkens hjemmeside.

Når patienten tager Min Læge i brug første gang, skal patienten give samtykke til, at data fra klinikkens journalsystem lagres midlertidigt til Primærsektorens Leverandør Service Platform, der drives af virksomheden PLSP A/S. 

På Primærsektorens Leverandør Service Platform opbevares de oplysninger, som patienten har givet samtykke til må deles til Min Læge. Data opbevares som udgangspunkt i 12 måneder på Serviceplatformen og slettes herefter, hvis Min Læge ikke anvendes af patienten. Hvis patienten løbende anvender Min Læge forlænges dataopbevaringen ligeledes med 12 måneder af hensyn til brugeroplevelsen.

Der er samme krav til PLSP A/S ift. sikkerhed som hos din leverandør af journalsystem. Disse krav er reguleret i en underdatabehandleraftale mellem dit systemhus og PLSP A/S.

PLSP A/S skal derfor betragtes som en underdatabehandler til din nuværende databehandleraftale med dit systemhus.

Læs mere på på PLSP's hjemmeside (plsp.dk)

Ifølge overenskomsten er klinikken forpligtet til at tilbyde elektronisk kommunikation med patienterne. Dette sker via klinikkens web-hjemmesider, og denne forpligtelse gælder fortsat.

Selve appen Min Læge ejes delvist af PLO og Sundhedsministeriet. Den bagvedliggende infrastruktur ned mod klinikkerne ejes af PLO.

Min Læge får sine oplysninger fra klinikkens journalsystem. Klinikkens åbnings- og træffetider er indtil videre ikke en fast del af journalsystemet, men ligger ofte som tekstoplysninger på web-hjemmesiden.

Indtil dette bliver ændret, er eneste mulighed, at klinikken indtaster oplysningerne ved at følge vejledningen for FriFerie 2.0 – så kan åbningstiderne sendes til Min Læge og ses af patienter. 

Du finder vejledningen her: 

FriFerie 2.0 (læger.dk)

Du skal anvende ydelseskoden for E-konsultation: 0105.

E-konsultation i Min Læge appen er synkroniseret med klinikkernes nuværende patientportaler/hjemmesider. For nogle klinikker er det i dag muligt i deres patientportal at vedhæfte filer til en e-konsultation. Hvis denne mulighed er tilstede i din patientportal, vil den derfor også være tilstede i Min Læge appen.

Du er dog ikke forpligtet til at give mulighed for, at patienterne kan sende fotos.

Ønsker du ikke at give mulighed for vedhæftning af billeder til en e-konsultation, skal du fjerne muligheden i din patientportal. Hvis du ikke selv kan fjerne dette, skal du kontakte din systemleverandør og bede dem fjerne muligheden. Herefter vil det automatisk blive fjernet i Min Læge appen .

PLO ønsker at give patienten et overblik over egne (faste og aktuelle) diagnoser. Adgang til diagnoserne sker kun efter patienten har givet samtykke til, at data hentes fra lægens lægepraksissystem.

Fire ud af seks lægepraksissystemer (MultiMed MyClinic og MultiMed MultiMedWEB udestår) har implementeret fælles brug af diagnosekort, så patienten kan være tryg ved indholdet, hvis patienten ønsker at kortet skal deles med andre sundhedspersoner. Alle diagnoser, som fremvises af kortet, deles i Min Læge-appen.

Forældre har adgang til udvalgte oplysninger om deres børn i Min Læge appen. Dette gælder frem til at barnet bliver 15 år og selv kan få Mit-ID. Forældre, der er registreret med forældremyndighed, får mulighed for at skrive til lægen på vegne af barnet, se svar fra lægen og se tidspunkter for børns lægeaftaler. Det vil også være muligt at få overblik over sine børns vaccinationer i Min Læge. Der er imidlertid nogle oplysninger, som forældre i første omgang ikke får mulighed for at se.


Her kan du se hvilke oplysninger, forældre får adgang til:

Børns stamoplysninger

Navn, adresse og cpr-nummer vises i Min Læge.

Børns e-konsultationer

Kan oprettes i Min Læge på vegne af dine børn og lægens svar kan ses i Min Læge.

Børns aftaler

Vises i Min Læge med tidspunkt for aftalen.

Børns vaccinationer

Vises i Min Læge.

Børns medicin

Vises ved at trykke på Medicin og skifte over til Medicinkortet.

Børns henvisninger fra egen læge

Vises ikke i Min Læge.

Børns diagnoser registreret hos egen læge

Vises ikke i Min Læge.

Ovenstående begrænsninger er lagt ind i Min Læge ud fra Sundhedsministeriets juridiske vurdering.

Siden er opdateret i maj 2024.