Gå til indhold

Korrektionsfaktor for vikartakstberegning og goodwillberegning

Korrektionsfaktor for vikartakstberegning og goodwillberegning i almen praksis er gældende pr. 1. oktober 2023

Når du skal beregne dagstakten for en vikar i almen praksis har du brug for at kende korrektionsfaktoren. En dagstakst beregnes ved at tage 0,28 % af det forudgående års nettoindtægt og gange resultatet med nedenstående korrektionsfaktor.

Du skal også bruge korrektionsfaktoren, når du i forbindelse med praksishandler skal beregne goodwill.

Indtægt 2020 (kalenderår) 6,1%
Indtægt 2021 (kalenderår) 5,3%
Indtægt 2022 (kalenderår) 4,2%
Indtægt 2023 (kalenderår) 0,6%