Gå til indhold

Korrektionsfaktor for vikartakstberegning og goodwillberegning

Korrektionsfaktor for vikartakstberegning og goodwillberegning i almen praksis er gældende pr. 1. april 2024

Når du skal beregne dagstakten for en vikar i almen praksis har du brug for at kende korrektionsfaktoren. En dagstakst beregnes ved at tage 0,28 % af det forudgående års nettoindtægt og gange resultatet med nedenstående korrektionsfaktor.

Du skal også bruge korrektionsfaktoren, når du i forbindelse med praksishandler skal beregne goodwill.

Indtægt 2021 (kalenderår) 7,7%
Indtægt 2022 (kalenderår) 6,6%
Indtægt 2023 (kalenderår) 2,9%
Indtægt 2024 (kalenderår) 0%