Gå til indhold

Samarbejdsudvalget (SU)

I hver region er nedsat et samarbejdsudvalg om almen praksis.

Samarbejdsudvalgene behandler spørgsmål om overenskomstfortolkning, klager over lægebetjeningen, klager over automatisk fastsat højestegrænse m.v.

Sager af principiel karakter skal af samarbejdsudvalgene forelægges for Landssamarbejdsudvalget.

Samarbejdsudvalgene i de enkelte regioner består af repræsentanter udpeget af den pågældende regions kommuner, repræsentanter udpeget af Regionsrådet og repræsentanter udpeget af PLO-Regionalt.

På regionernes hjemmeside kan du finde nærmere information om de regionale samarbejdsudvalg.

Se desuden § 107 og § 108 i overenskomsten.

Siden oprettet 25. november 2022