Gå til indhold

En stærk praksissektor – vejen til mindre ulighed i sundhed i Region Sjælland?

PLO-Sjælland inviterede repræsentanter for samarbejdspartnere i praksissektoren, medlemmer af sundhedsklyngerne, herunder kommunale og regionale politikere, til konference med fokus på dette spørgsmål.

En Stærk Praksissektor Foto Web Mm

Ulighed i sundhed er en tiltagende udfordring – måske specielt i Region Sjælland, som er den region, der har de fleste borgere med behandlingsbehov og de færreste ressourcer til at løse opgaven. Der er brug for handling og dialog.

Derfor inviterede PLO-Sjælland samarbejdspartnere i praksissektoren, sundhedsklyngerne og regionale og kommunale politikere til konference tirsdag d.13.juni 2023 kl. 9.00- 16.00 på Sørup Herregaard ved Ringsted

Regionsrådet har med ”12 løfter til borgerne” lovet forandringer af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Strategien fremhæver behovet for en ”stærk primærsektor, der forebygger indlæggel-ser på sygehusene og livsstilsygdomme”. Behandling og forebyggelse i borgernes nærmiljø lader til at være et afgørende bidrag til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

PLO-Sjælland holdt konferencen for at belyse, hvordan praksissektoren kan bidrage til, at regionsrådets løfter realiseres, og et presset sygehusvæsen i Sjælland aflastes.

Konferencen drøftede, hvordan og i hvilken udstrækning praksissektoren kan bidrage til, at færre borgere oplever ulighed i sundhed. Med praksissektoren menes her alle de praksisgrupper, der sammen med almen praksis i borgernes nærmiljø tilbyder sundheds-ydelser helt eller delvist dækket af sygesikringen – herunder fx praktiserende speciallæger, fysioterapeuter m.fl.

På konferencen kunne deltagerne bl.a. møde:
•    Sundhedsøkonom og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen, professor Jakob Kjellberg
•    Regionsrådsformand Heino Knudsen og 1. næstformand Anne Ronex Møller
•    Borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen
•    Borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidesten
•    Formand for PLO-Sjælland Camilla Høegh-Guldberg
•    Moderator og journalist Nynne Bjerre Christensen

Se programmet her

Konferencen bestod af såvel oplæg som workshops og paneldebat.

Konferencen var for personligt inviterede.