Gå til indhold

PLO'rientering 12/2024

Nyhed PLO

Ny tilfredshedsundersøgelse viser opbakning til PLO-modellen, fortæller formanden, og du kan læse om ny prognose for den økonomiske ramme, automatisk indberetning til RKKP, survey om ultralyd, Kontakt Læge-appen, og indstilling til DSAM's Talentpris. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Mennesker ses med ryggen til gående på gaden sommer
INDHOLD
  • Nyt fra bestyrelsen: Patienterne vil have det, PLO-modellen leverer, og tilfredsheden er i top
  • Ny prognose for den økonomiske ramme
  • Nu indberetter du automatisk data til fem kvalitetsdatabaser
  • Hvad mener du om ultralyd i almen praksis?
  • Husk, at alle landets kommuner kan bruge Kontakt Læge-appen
  • Hvem skal hyldes for sit engagement og modtage DSAM’s Talentpris?
  • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen

Patienterne vil have det, PLO-modellen leverer, og tilfredsheden er i top

Så kom rapporten fra Sundhedsstrukturkommissionen - propfyldt med anbefalinger til politikerne om fremtidens sundhedsvæsen. Som I kunne læse i mailen, jeg sendte jer, er jeg fuld af fortrøstning i forhold til de forandringer, vi forventer at gå i møde.

Jeg vil strække mig så langt som til at sige, at rapporten besynger det tilbud, PLO-modellen leverer – bl.a. med henvisning til en spritny brugertilfredshedsundersøgelse for almen praksis, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet netop har offentliggjort.

Tilfredshedsundersøgelsen har fokus på tilfredshed og tilgængelighed samt en række specifikke spørgsmål såsom patienternes ønske om kontinuitet og koordinering.

Den korte version er, at tilfredsheden er tårnhøj – og markant og bemærkelsesværdigt højere i almindelige klinikker drevet efter PLO’s overenskomst end i de andre kliniktyper.

Hele 84 % af patienterne i undersøgelsen svarer, at de generelt er tilfredse eller meget tilfredse i klinikker drevet efter PLO-modellen med læger, der ejer og er til stede i klinikken. Til sammenligning er 67% tilfredse eller meget tilfredse i koncernklinikker, i regionsklinikker er det 64% og i udbudsklinikker 56%.

Når de adspurgte vurderer lægens tovholderfunktion, er 79% tilfredse eller meget tilfredse i de almindelige klinikker, mens det i udbudsklinikker er blot 57 %, og hhv. 63 og 64 % i regions- og koncernklinikker.

Ser man på oplevelse af tilgængeligheden, viser tallene igen højst tilfredshed hos patienter i de almindelige klinikker – både den fysiske tilgængelighed, hvor 80% er tilfredse eller meget tilfredse, og den telefoniske, hvor 70 % er tilfredse eller meget tilfredse. I øvrige klinikformer er niveauet lavere - omkring 70% er tilfredse eller meget tilfredse med den fysiske tilgængelighed og omkring 60 % tilsvarende med den telefoniske tilgængelighed.

Billedet går igen på alle parametre, der er spurgt til, og ikke nok med, at tilfredsheden er høj, så afliver undersøgelsen en udbredt opfattelse af, hvad der er vigtigt for de fleste patienter. Når de adspurgte skal rangere, hvad der er vigtigst for dem hos lægen, svarer de, at kontinuitet og lægens faglighed er mere vigtigt end både ventetid og afstand.

Jeg er ikke overrasket over de flotte vurderinger. Det er yderst brugbart med dugfrisk dokumentation, der lægger sig til rækken af de mange fine tilfredshedsundersøgelser, der er lavet gennem tiden. Det glæder mig, at vi trods stor travlhed og massivt pres på almen praksis fortsat leverer så god en kvalitet, som tallene viser her.

Tallene viser ikke bare, at vi gør det rigtigt godt selv nu, hvor vi ikke er læger nok og møder stadigt stigende krav og forventninger, men også at danskerne efterspørger det, PLO-modellen leverer, og er ovenud tilfredse med det, de får. 

Det bekræfter mig i, at vi har en uhyre velfungerende model for almen praksis, som der i en kommende sundhedsreform bør bygges videre på.

Læs undersøgelsen her

Jørgen Skadborg
Formand, PLO

FAKTA
Anbefalingerne fra Sundhedsstrukturrapporten er i høring frem til 6. august 2024, og regeringen forventes at lancere et politisk udspil efterfølgende.

PLO udarbejder vores høringsvar om anbefalingerne til almen praksis og samarbejder med Lægeforeningen, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger om et fælles høringssvar til den samlede rapport.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i almen praksis er baseret på data indsamlet af Danmarks Statistik i perioden august 2023 til januar 2024.

126.147 borgere er blevet spurgt, svarprocenten var 42,2 %.

Ny prognose for den økonomiske ramme

En opdateret prognose for den økonomiske ramme på baggrund af forbruget i almen praksis i årets første fire måneder viser en overskridelse på 0,5 % svarende til 51 mio. kroner. Det er første gang, prognosen i år tyder på en overskridelse. 
 
Der er i modsætning til sidste år ikke nogen ”buffer” på 0,6 % rammeoverskridelse, da den kun er gældende, hvis der ikke var sket overskridelse året forinden.
 
PLO vil drøfte prognosen på førstkommende forhandlingsmøde med RLTN, der finder sted den 20. juni. Hvis det ikke lykkes at få tilsagn om løft af rammen for 2024, så agter vi inden sommerferien at vende tilbage med information om aktivitetsdæmpende tiltag.

For yderligere oplysninger: 
Chefkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk

_____

Nu indberetter du automatisk data til fem kvalitetsdatabaser

PLO er sammen med Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) lykkedes med at etablere automatiske indberetninger af kliniske data til fem kvalitetsdatabaser. Indtil for nylig skulle hver klinik indberette data manuelt, men fremover sker det altså automatisk.

Databaserne indeholder informationer fra behandlinger for astma, atrieflimren, KOL, diabetes og hjertesvigt. Det betyder, at der lige nu sendes data fra behandlingen af de mange tusinde borgere, der har en eller flere kroniske sygdomme, ind i de kliniske kvalitetsdatabaser. Løsningen sikrer gennemsigtighed for den enkelte klinik om, hvad der indberettes, idet man i almen praksis kan se klinikkens indberettede data via Klinik+, der ligger i alle klinikkers lægepraksissystem. 

Indberetningen er lovpligtig, og det fremgår af klinikkernes privatlivspolitikker til patienterne, at der sendes data til lovpligtige kliniske kvalitetsdatabaser.

Læs mere om de automatiske indberetninger her

Læs mere om, hvordan du tilgår Klinik+ her

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Nicholas Christoffersen
Telefon: 2728 3638, nch.plo@dadl.dk

_____

Hvad mener du om ultralyd i almen praksis? 

Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, som skal afdække interessen for og brugen af ultralyd i almen praksis samt holdninger for og imod praktiserende lægers brug af ultralyd.

Den 3. juni sendte PLO link til undersøgelsen i en mail til alle medlemmer og håber, at så mange som muligt vil give deres mening til kende.

Svar gerne på spørgsmålene med det samme, men senest onsdag den 3. juli. 

Det tager ca. 10 minutter at gennemføre spørgeskemaet, du finder her

Vær opmærksom på, at SurveyXact 4. juni oplevede et servernedbrud noget af dagen. Har du oplevet, at linket ikke virkede, kan dette være grunden. 

For yderligere oplysninger:
Seniorforsker, læge Camilla Aakjær Andersen
caakjaer@dcm.aau.dk

_____

Husk, at alle landets kommuner kan bruge Kontakt Læge-appen

Langt fra alle kommuner kender Kontakt Læge-appen! Kontakt Læge-appen er en national løsning, som alle kommuner kan anvende. Appen er en videreudvikling af Min Læge-appen, men målrettet sårbare og udsatte borgere, som ikke har MitID, og som derfor har brug for hjælp fra fx social- og sundhedsfagligt personale til at gennemføre en videokonsultation. Den kan også bruges i forbindelse med planlagte videokonferencer, når patienten deltager, og emnet er konkrete patientforløb primært med koordinerende og/eller rådgivende formål, og der er mindst 3 deltagere (ydelse 0125 og 0126) - læs mere i vejledning om overenskomstens ydelser
 
Som praktiserende læge anvender du (som altid) Det Virtuelle Venteværelse, akkurat som når du har videokonsultationer med borgere, der bruger Min Læge-appen. Der bookes en tid på vegne af borgeren, og borgeren og den kommunale sundhedsmedarbejder stiller sig i kø via Kontakt Læge-appen, indtil du begynder videokonsultationen. 

Du kan hjælpe med at udbrede videokonsultationer for sårbare borgere
Husk gerne denne mulighed, og hvis ikke din kommune bruger Kontakt Læge-appen, så sig gerne til din kommunale samarbejdspart, at de kan læse mere om Kontakt Læge-appen på MedComs hjemmeside
 
Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden har i deres fælles praksisplan for almen praksis aftalt at skubbe på udbredelsen af videokonsultationer for sårbare og udsatte borgere, som har brug for hjælp fra fx social- og sundhedsfagligt personale.

Læs mere om Kontakt Læge-appen her
 
Hvis du selv har brug for fif - eller har spørgsmål til at komme i gang med videokonsultationer i klinikken - så læs mere her 

For yderligere oplysninger:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Telefon: 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

_____

Hvem skal hyldes for sit engagement og få DSAM’s Talentpris?

Med sin årlige talentpris ønsker DSAM at hylde en praktiserende læge eller uddannelseslæge, som har ydet en særligt bemærkelsesværdig indsats.

Det kan fx være én, som arbejder målrettet for at løse en problemstilling, alle kan genkende, som sætter fokus på særlige faglige udfordringer, eller som utrætteligt arbejder for at skabe bedre vilkår og rammer for patienterne.

Med prisen følger 10.000 kr.

Du kan indstille en kandidat til prisen inden 19. august 2024 ved at sende en mail til dsam@dsam.dk med navnet på kandidaten og begrundelsen. Prisen overrækkes på DSAM’s årsmøde 4. oktober i Kolding.

Apropos - husk, at du får early bird-rabat, hvis du tilmelder dig senest 24. juni

Læs om prisen

For yderligere oplysninger:
Dansk Selskab for Almen Medicin
Telefon: 7070 7431, asg@dsam.dk

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Ansøgningsfrist til næste møde i Samarbejdsudvalget 8. august

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. Næste møde holdes den 12. september 2024, og der er frist for ansøgninger den 8. august 2024. 

Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk, att. Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis.