Gå til indhold

PLO'rientering 19/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Valg til PLO’s repræsentantskab: På forhånd tak, hvis du vælger at stille op!

28. oktober 2022


Valg til PLO's repræsentantskab: På forhånd tak, hvis du vælger at stille op!

Betydningen af, at vi har bredt funderet net af tillidsvalgte over hele landet, er uvurderlig. Vi har brug for alle kræfter i vores politiske arbejde – repræsentanter fra store og små praksis, fra land og by, unge og gamle, jævnt fordelt i alle regioner. 

Hver anden uge dukker vi fra bestyrelsen op i jeres mailbakker her i PLO’rientering. På den måde bliver I regelmæssigt mindet om, hvem vi er, hvad vi laver, og hvorfor vi gør det. Men udover os i bestyrelsen er I mange andre kolleger, der også gør et stort og frivilligt arbejde for vores fag – og jeg kan blive usikker på, om I ved, hvor værdsat og vigtig jeres indsats er. 

Det er jer, som er valgt ind i vores fem PLO-R og repræsentantskabet, men det er også jer, der driver og deltager i udvalg både centrale og regionale. 

Det er også alle jer ude i PLO-K og jer, der er med til at drive kvalitetsklyngerne. Og alle jer, der på den ene eller anden led er engageret i efteruddannelsesaktiviteter eller andre konsulentopgaver. 

Timer og tankekraft bruger I på planlægning, koordinering, transport, diskussioner, forberedelse, opfølgning og møder - til gavn for os alle. 

Vi må i den forbindelse ikke glemme de kolleger, der ude i klinikkerne er med til at gøre det muligt, at tillidsvalgte kan varetage PLO-politisk arbejde, fx ved at dække ekstra ind i klinikken. 

Herfra skal lyde en kæmpestor tak. Til alle, som stiller op, og til alle, som påtager sig en ekstra byrde i kraft af et tillidshverv eller ved at dække ekstra ind i klinikerne. 

Betydningen af jeres arbejdede kan ikke underkendes. Uden jer var vi ikke der, hvor vi er i dag. Men selv om vi har opnået meget, har vi stadig langt igen. Der er fortsat brug for jer. Og der er brug for endnu flere som jer, når vi fremadrettet skal varetage vores interesser. 

Derfor vil jeg endnu en gang slå et slag for, at alle, som, ikke er PLO-politisk aktive nu – og måske aldrig har været det - overvejer at stille op. 

Min egen erfaring fra tillidsmandsarbejdet er, at den tid og energi, man giver til fagligt engagement, kommer positivt tilbage. Ud over glæden ved at få indflydelse, at gøre en forskel og se fremskridt, så får man også mange gode kollegiale kontakter og viden og erfaringer, som man kan omsætte i driften af sin egen klinik.

Kontakt endelig os i bestyrelserne i både PLO-C eller PLO-R – og hør mere om, hvad det kræver og kaster af sig. 

Fristerne for at stille op er:

  • den 8. november i PLO-Midtjylland (link ikke længere aktivt) (medlemsmøde afholdt) og i PLO-Syddanmark (link ikke længere aktivt) (medlemsmøde 8. november)
  • den 11. november i PLO-Sjælland (link ikke længere aktivt)  (medlemsmøde 4. november) 
  • den 14. november i PLO-Hovedstaden (link ikke længere aktivt)  (medlemsmøde 7. november)
  • den 16. november i PLO-Nordjylland (link ikke længere aktivt) (medlemsmøde 3. november)

Formand Jørgen Skadborg, jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nye regler om henvisning til praktiserende speciallæger i neurologi

Fra 1. november 2022 gælder nye henvisningsregler, når du henviser til praktiserende speciallæger i neurologi.

Hidtil har det været sådan, at en henvisning til en praktiserende speciallæge i neurologi har været gyldig til 7 konsultationer inden for 12 måneder og med mulighed for henvisning til fortsat behandling med indtil 12 konsultationer inden for 12 måneder. Efter 12 måneder har der skullet laves en ny henvisning. 

Fra 1. november 2022 gælder, at henvisninger til praktiserende speciallæger i neurologi følger de generelle henvisningsregler for praktiserende speciallæger med henvisningskrav. Det vil sige, at en henvisning er gyldig til 6 konsultationer og uden nogen tidsmæssig begrænsning. Hvis patienten, når henvisningen er opbrugt, fortsat skal ses af den praktiserende speciallæge i neurologi, skal der henvises til fortsat behandling.

Som noget nyt vil patienter med Parkinsons sygdom være i ubegrænsede forløb, og disse patienter vil altså ikke længere skulle henvises til fortsat behandling hos en praktiserende speciallæge i neurologi.

Henvisninger, hvor første behandlingsdato på henvisningen er 31. oktober 2022 eller før, følger de hidtidige regler, og de nye henvisningsregler er derfor først fuldt indfaset 1. november 2023. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent i Foreningen af Speciallæger (FAS), Stephan Møhncke-Dose
Telefon: 3544 8491, smdo.fas@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Tid til at planlægge næste års gruppemøder?

Tag din efteruddannelse i en lille gruppe tæt på din hverdag. PLO-E udbyder en lang række emner inden for systematisk og selvvalgt efteruddannelse. Det er også muligt at vælge et modul, hvor hele klinikken er med (KGE-moduler).

Du kan fx tage moduler om ADHD, søvnforstyrrelser, hypertension, thyreoideasygdomme og ledsmerter.

Alle emner er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis – også for personalet.

Læs mere om Gruppebaseret Efteruddannelse og de enkelte emner her.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Temadag om patientsikkerhed

PLO afholder i samarbejde med DSAM og Dansk Selskab for Patientsikkerhed en temadag om patientsikkerhed med temaet: Hvad kan vi lære af hinanden?

Formålet er at samle aktører inden for patientsikkerhedsarbejde i almen praksis. Så vi lærer hinanden at kende og for at bane vejen for flere tiltag til gavn for de enkelte klinikker og klynger. Det gælder både på nationalt og regionalt niveau. Vi ønsker at skabe blik for, hvordan patientsikkerhed kan spille sammen med kvalitetsarbejdet i øvrigt.

Det er ambitionen, at arrangementet kan blive en tilbagevendende begivenhed for aktørerne i og rundt om almen praksis og styrke netværket om patientsikkerhed og kvalitetsudvikling på praksisområdet. Se programmet her.

Sted: Comwell, H.C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.
Dato: Den 20. januar 2023.
Tid: Kl. 10.00 - 16.30 (networking og let forplejning frem til kl. 18 med særskilt tilmelding).

Tilmelding: Tilmeld dig her.

Fristen for tilmelding er 12. december 2022, og tilmelding foregår efter først-til-mølle. 

Deltagelse i arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendigt.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Telefon 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Syddanmark

PLO-Syddanmark afholder medlemsmøde tirsdag d. 8. november 2022 kl. 17.00-20.30 på Severin Kursuscenter, Middelfart, hvor der er mulighed for fysisk eller virtuel deltagelse. 

Vær opmærksom på, at der er flere punkter til afstemning. Hvis du vil gøre din stemme gældende, skal du møde fysisk op. Kun fremmødte medlemmer har mulighed for at stemme. 

Husk at tilmelde dig, da det ikke er muligt at deltage uden tilmelding. 

Tilmelding til fysisk deltagelse senest d. 4. november 2022 kl. 12.00. Tilmelding til virtuel deltagelse senest d. 7. november 2022 kl. 12.00.

OBS. Deltager du virtuelt har du ikke mulighed for at afgive stemme.

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Stephanie Marie Fisker
Telefon 2892 3475, smf.plo@DADL.DK

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering