Gå til indhold

PLO'rientering 20/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Ny visitationsstandard giver vagtlæger overblik over de svære visitationer og samarbejdspartnere

11. november 2022


Ny visitationsstandard giver vagtlæger overblik over de svære visitationer og samarbejdspartnere

Hvordan håndteres forskellige patientgrupper? Hvilke visitationsmuligheder findes i lægevagten? Hvilke generelle regler gælder i lægevagten? PLO, DSAM og regionerne har lavet en fælles visitationsstandard, der kan hjælpe vagtlægen i sit arbejde. 

Vi, der deltager i lægevagtsordninger, har i dag regionale aftaler og instrukser, der beskriver rammerne for vagtarbejdet. I DSAM’s Akuthåndbog kan vi finde anbefalinger om de konkrete sygdomme og symptomer, der skal handles akut på.

Nu får vagtlægen endnu et værktøj til støtte i sit arbejde: En fælles, faglig visitationsstandard, som giver overblik over visitationsmulighederne og sektorerne, vi samarbejder med, når vi visiterer akutpatienter. Visitationsstandarden er en generel vejledning, der kan fungere som et opslagsværk.

Det er ingen hemmelighed, at lægevagtsordningerne i år har været genstand for politiske forhandlinger i de tre regioner vest for Storebælt. Det er vigtigt at understrege, at den faglige visitationsstandard intet har at gøre med disse forhandlinger eller med, hvordan akutsystemet bør indrettes. Der er tale om en faglig visitationsstandard, som er relevant for alle vagtlæger, uanset hvordan lægevagten eller akutsystemet er organiseret.

Den faglige visitationsstandard er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DSAM i perioden maj 2021 til april 2022. Arbejdsgruppen bestod af speciallæger i almen medicin fra de forskellige regioner, yngre læger og administrative medarbejdere fra PLO, DSAM og Danske Regioner. Se gruppens sammensætning her.

I den faglige visitationsstandard kan vagtlægen hurtigt slå op og finde ud af, præcist hvor en patient med et akut problem kan få hjælp. Det er især relevant for patienter med sjældne lidelser eller patienter med komplekse problemstillinger, hvor der kan være brug for en hjælp, der går på tværs af sektorer.

Standarden giver vagtlægerne ensartede rammer at visitere efter, og jeg er meget glad for det gode samarbejde, vi har haft med regionerne om at udvikle den nye faglige visitationsstandard. Det nye værktøj vil bidrage til, at borgerne fortsat oplever en høj faglig kvalitet og får den lægehjælp, de har brug for, når vores klinikker er lukkede, uanset hvor i landet de bor. 

Om visitationsstandarden:

 • Visitationsstandarden kan bruges af læger, der deltager i vagtlægeordninger, men alle praktiserende kan have gavn af at orientere sig i den.
 • Visitationsstandarden vil løbende blive opdateret, når der kommer nye vejledninger på området.
 • Standarden supplerer dels regionale instrukser og aftaler, dels DSAM's sygdomsfaglige akuthåndbog
 • Visitationsstandarden kan med fordel indgå i introduktionen af nye vagtlæger til arbejdet i lægevagten og i efteruddannelse af læger i lægevagten.

Læs den nye visitationsstandard her.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Bestyrelsesmedlem Lise Høyer
E-mail: lih.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Survey om vaccinationsindsatsen

Alle medlemmer har i dag fredag fået tilsendt en survey om vaccinationsindsatsen i denne sæson. Undersøgelsen vil give PLO værdifuld viden, og vi håber på en høj svarprocent fra jer medlemmer, så PLO kan varetage jeres interesserer så godt som muligt i forhold til vaccinationsindsatsen fremover. 

Det tager ca. fem minutter at besvare surveyen. Alle oplevelser og synspunkter er vigtige. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 3544 8451, 
mnm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Pixiudgave af retningslinjen om Paxlovid

Sundhedsstyrelsen har til almen praksis udarbejdet en 2-siders sammenfatning af den midlertidige retningslinje for visitation og behandling med Paxlovid, der udkom i oktober.

Sammenfatningen indeholder en tabel, der kan hjælpe med at vurdere den relevante målgruppe til behandlingen, interaktionsliste og guide til de mest almindelige interaktioner med Paxlovid samt hvilke kroniske sygdomme og tilstande, der bør udløse en overvejelse af behandling med Paxlovid.

Find den her.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Fra 15. november kan der ske COVID-19-vaccination mod egenbetaling

Borgere, der ikke er i målgruppen for gratis COVID-19-vaccination, kan fra den 15. november 2022 tilbydes COVID-19-vaccination mod egenbetaling. Vaccination kan alene ske med Cominarty Original/Omicron BA.1 eller Spikevax Omicron BA.1, ikke Cominarty Original/Omicron BA.4-5, som er forbeholdt målgruppen for det gratis tilbud.

Praktiserende læger må ikke benytte udleverede vacciner, som er modtaget til målgrupperne for det gratis tilbud om COVID-19-vaccination, til vaccination mod egenbetaling.

Det er frivilligt, om den enkelte praktiserende læge eller klinik vil tilbyde COVID-19-vaccination mod privat betaling, og lægen/klinikken fastsætter selv prisen for vaccination; det vil sige, at vilkårene er helt som ved influenzavaccination mod privat betaling.

Cominarty Original/Omicron BA.1 eller Spikevax Omicron BA.1 bestilles og købes via SSI, som har åbnet for bestilling fra den 7. november. Se her.

Se evt. Sundhedsministeriets pressemeddelelse her.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Chefkonsulent Dorthe Rodian, 
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Praktiserende læger møder politikere

I løbet af valgkampen har et stort antal praksis over hele landet haft besøg af en kandidat til Folketinget. Besøgene kom fra kandidater fra hele det politiske spektrum, og der var både en minister, en partiformand og adskillige siddende folketingsmedlemmer blandt de besøgende kandidater.

På besøgene fik folketingskandidaterne en værdifuld indsigt i hverdagen i almen praksis, og flere udtrykte efterfølgende stor ros og anerkendelse af den indsats, der leveres i almen praksis. 

I PLO vil vi gerne benytte lejligheden til at sige et stort tak til alle de praktiserende læger, der har bidraget til indsatsen. Vi tror, det kommer almen praksis til gode, at så mange har åbnet døren og øst ud af deres erfaringer. 

For yderligere oplysninger kontakt: 
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Hjælp til influenzaindsatsen af børn med ny opdatering til Klinik+ og beskeder i Min Læge-app

PLO lancerede den 30. september 2022 en ny it-løsning til at kommunikere til målgrupper i egen population – i første omgang via patienter med Min Læge-appen. 

Løsningen er nu blevet opdateret, så det er muligt at fremsøge forældre med børn i aldersgruppen 2-6 år og invitere til tilbud om influenzavaccination. Det er samtidig muligt at koble beskeden med en hjælp til direkte elektronisk tidsbestilling i Min Læge-app. 

Når man opretter beskeden, kan den testes med eget CPR-nummer via en test-knap i løsningen. Det kræver blot, at personen, som vil teste beskeden, også har min læge appen på sin telefon. 

Med løsningen får klinikken overblik over antallet af børn i egen population, hvis forældre har Min Læge-appen installeret. Forældrene vil modtage notifikationen og kan blive ledt direkte til tidsbestilling på barnets CPR-nummer. 

Læs mere her om løsningen, og hvordan du kommer i gang.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Nicholas Christoffersen
Telefon 3544 8490, nch.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Særlig aftale om vaccinationstilbud til ukrainske flygtninge er ophørt 

Ukrainere med opholdstilladelse i Danmark har adgang til vaccination på samme vilkår som alle andre med bopæl i Danmark.

I forlængelse af krigen i Ukraine blev der indgået en særlig aftale om sundhedsfaglig behandling og vaccination til fordrevne voksne og børn fra Ukraine. Denne aftale er ophørt med udgangen af oktober 2022, idet bekendtgørelsen bag aftalen er udløbet. Børn og voksne fra Ukraine har dog fortsat ret til gratis vaccination, hvis de har opholdstilladelse i Danmark, og dermed adgang til vaccination på samme vilkår som øvrige med bopæl i Danmark og borgere fra EU/EØS-lande.

Der gælder fortsat en særlig aftale om behandling af ukrainske flygtninge, som har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse i Danmark. Dog har langt de fleste ukrainere, der har søgt, fået behandlet deres ansøgning om opholdstilladelse. 

Gældende såvel som den ophørte aftale kan læses her.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon: 3544 8462, 
dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Skærpet anbefaling om monitorering af gravide ved systemisk brug af NSAID 

Lægemiddelstyrelsen har bedt PLO om at dele information om, at der vil ske ændringer i produktinformationen for NSAID-præparater til systemisk brug.

Ændringerne skyldes, at data viser, at brug af NSAID hos gravide fra svangerskabsuge 20 og frem medfører en øget risiko for nyrepåvirkning af fosteret, nedsat mængde fostervand som følge af nyrepåvirkning hos fosteret samt risiko for hjertepåvirkninger i form af indsnævring af blodåren ductus arteriosus. Derfor tilrådes øget fosterovervågning ved eksponering for NSAID i længere tid. 

Læs mere her.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Husk du kan følge med i Lægedage hjemmefra

Fik du ikke meldt dig til Lægedage, eller har du ikke mulighed for at være væk fra praksis, så fortvivl ikke: Du har mulighed for at se med hjemmefra, når vi livestreamer.

Følgende begivenheder på Lægedage bliver livestreamet:

 • Åbningen af Lægedage, mandag den 14. nov. kl. 15.30 – 18.30. 
 • Mød formændene, tirsdag fra kl. 17.10-18.20 
 • Temasessionen, onsdag fra kl. 9.00-12.30 

Livestreamingen foregår via dette link

Du kan se det øvrige program for Lægedage på Lægedage.dk

Yderligere information:
Lægedageteamet
Telefon: 3544 8416, Lægedage@dadl.dk


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


FAQ om instruktion i brug af kliniske skemaer

I OK22 har parterne samlet visse tillægsydelser til en ny ydelse med kode 2151.

Tillægsydelse Instruktion i brug af kliniske skemaer (2151) kan benyttes sammen med følgende skemaer:

 • Hjemmeblodtryk
 • Væske/vand (voksen)
 • Væske/vand (barn)
 • DAN-PSS

Det er afgørende for at tage ydelsen, at der gives instruktion i brug af det kliniske skema. Ydelsen kan kun afregnes i forbindelse med instruktion i udfyldelse af de nævnte fire skemaer i overensstemmelse med kliniske retningslinjer. 

Tillægsydelsen kan afregnes op til to gange i samme konsultation, hvis der instrueres i udfyldelse af to af de nævnte skemaer. Hvor ofte, tillægsydelsen kan afregnes, er afhængig af patientens behov for instruktion. Der kan fx ikke afregnes på ny, blot fordi en periode skal forlænges. 

Tillægsydelsen skal afregnes sammen med en grundydelse ved en konsultation, hvor lægen/personalet instruerer patienten i at udfylde det konkrete skema. Udfyldelse kan ske enten elektronisk eller på papir. 

Som noget særligt kan ydelse 2151 afregnes sammen med en almindelig telefonkonsultation. 2151 kan endvidere afregnes sammen med 0101, en videokonsultation, en aftalt telefonkonsultation, 0120 og i forbindelse med et sygebesøg. Tillægsydelsen kan ikke afregnes sammen med en e-konsultation.

Ved måling af blodtryk i hjemmet kan blodtryksapparat udlånes til patienten vederlagsfrit, men det er ikke et krav. Hvis patienten instrueres i hjemmeblodtryksmåling, men bruger sit eget blodtryksapparat, kan ydelsen stadig tages. Hvis blodtryksapparatet udlånes, UDEN der gives en instruktion, kan ydelsen ikke tages. Det er altså selve instruktionen i skemaet, der honoreres.

Ovenstående er lagt ind i FAQ’en om OK22, som du finder her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk 


Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Stil op til PLO's repræsentantskab
Vi står i en situation, hvor vi muligvis ikke har nok kandidater til valget til PLO’s repræsentantskab og dermed PLO-Hovedstaden for perioden 2023-2024. 

PLO-Hovedstaden skal opstille 13 kandidater, og p.t. er 9 opstillet. Der mangler dermed i skrivende stund 3 kandidater i valgkreds 1 (Region H ekskl. Bornholm) og 1 kandidat i valgkreds 2 (Bornholm). Du kan se her, hvem der er opstillet på nuværende tidspunkt. Se den grå boks til højre (bag medlemslogin). 

Vi opfordrer dig derfor til at stille op og være med til at præge udviklingen i almen praksis. 

Der er frist for opstilling på mandag den 14. november 2022 kl. 12.00 på e-mail plo-h@dadl.dk

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte PLO-H’s formand Peder Reistad på mobil 2311 2809. 

Ændring vedrørende akut opstået medicinsk sygdom
Vi har fra Region Hovedstaden modtaget følgende orientering:

”Region Hovedstadens Akutberedskab har besluttet, at opkald fra borgere vedr. akut opstået medicinsk sygdom i dagtiden (8-16) fremover skal henvises til egen læge. Hidtil har de sundhedsfaglige visitatorer på 1813 håndteret opkaldene, selvom de kommer i de praktiserende lægers åbningstid. Tiltaget træder i kraft fra 1. december 2022. 1813 vil i dagtiden fortsat visitere opkald vedr. skader som hidtil."

Opdaterede takster på lokale aftaler pr. 1. oktober 2022
Oversigten over lokale aftaler i Region Hovedstaden er opdateret med de opdaterede takster pr. 1. oktober 2022. 

Du finder oversigten her og hele listen over de lokale aftaler i Region Hovedstaden her.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Nordjylland

Det er nu, det gælder – stil op til valget til Repræsentantskabet og PLO-Nordjylland senest den 16. november
Valget er lige om hjørnet, og i Nordjylland er fire repræsentanter og fire suppleanter på valg. I skrivende stund har sekretariatet ikke modtaget nær nok opstillinger til at udfylde disse pladser.

Vi mangler altså kandidater, hvis vi fortsat skal have stærke stemmer til at repræsentere almen praksis i Nordjylland. Derfor en opfordring til at stille op senest d. 16. november 2022 kl. 12.00 på mail til lokr.plo@dadl.dk

Kig ind på valgsiden

Her kan du finde selvdeklareringsskema og se, hvem der er stillet op (bag login).

Sekretariatet står klar til at hjælpe dig og svare på praktiske spørgsmål – kontakt Lotte Kragh på telefon 2666 7400.

Har du spørgsmål om hvervet, så er du meget velkommen til at kontakte formand Charlotte Lønskov Jensen på tlf. 5059 1724 eller næstformand Dinah Høngaard på tlf. 2671 6714.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering