Gå til indhold

PLO'rientering 20/2023

Nyhed PLO

Man bevarer kun sin førerposition, hvis man er villig til at bevæge sig fremad, skriver formanden, og du bliver mindet om at søge tilskud for din efteruddannelse, om ekstra efteruddannelse i december og om lokale aftaler. Læs også om referat fra sidste møde i repræsentantskabet, uændrede kontingentsatser, ny formand og bestyrelse i PLO-Færøerne, nye træffetider hos Administrationsudvalget, aktuelle virussygdomme, spørgsmål fra IRF, nyt ark om videokonsultationer og udbetaling af differentieret basishonorar. Endelig er der nyt fra PLO-Hovedstaden.

Foto: Claus Boesen
Indhold
 • Nyt fra bestyrelsen: ”Man bevarer kun sin førerposition, hvis man hele tiden er villig til at bevæge sig fremad.” 
 • Husk at søge tilskud for din gennemførte efteruddannelse
 • Ekstra efteruddannelse i december for både læger og praksispersonale
 • Kender du de lokale aftaler?
 • Referat fra sidste møde i repræsentantskabet
 • Uændrede kontingentsatser for 2024
 • Ny formand og bestyrelse i PLO-Færøerne
 • Nye træffetider hos Administrationsudvalget
 • DSAM har samlet viden om de aktuelle virussygdomme
 • Hvordan foretrækker du Månedsbladet Rationel Farmakoterapi?
 • Kan du bruge et ark med gode råd om video? 
 • Differentieret basishonorar udbetalt – er dog forsinket i Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

”Man bevarer kun sin førerposition, hvis man hele tiden er villig til at bevæge sig fremad.”

Sådan sagde jeg i min åbningstale til Lægedage, som vi holdt i sidste uge i Bella Center.

Ordene kunne sådan set godt være møntet på Lægedage, for jeg må bare konstatere, at vi endnu en gang gennemførte en efteruddannelsesuge, der trak stikket hjem på alle parametre. Der var både lidt nyt og en del velkendt, og endnu engang fik vi bekræftet, at Lægedage er og bliver højdepunktet i vores årshjul.

Stor ros og tak til alle, der med hver deres bidrag er med til at gøre Lægedage ikke bare mulig, men også til noget helt særligt. En særlig tak til DSAM for samarbejdet om vores efteruddannelse i almindelighed og Lægedage i særdeleshed.

Kombinationen af at blive klogere og genopfriske viden, møde nye og gamle kolleger, tale med samarbejdspartnere og drøfte politik og aktuelle sager er på alle måder berigende. Vi var i år mere end 2500 deltagere – ca. 1300 læger og 1100 personaler - og derudover gæster, udstillere og undervisere fra andre fag, institutioner og foreninger.

Lægedage er på mange måder det synlige bevis på, hvor godt vi i almen praksis lykkes med selv at tage ansvar for vores efteruddannelse, ligesom vi også selv tager ansvar for forskning og kvalitetsudvikling. Vi må ikke glemme, at det er en vigtig kvalitet ved den måde, dansk almen praksis er organiseret på.

Mine ord om førerpositionen, man kun bevarer, hvis man vil bevæge sig fremad, er naturligvis møntet på de kommende strukturelle forandringer i sundhedsvæsenet, der tales og skrives så meget om.

I min åbningstale understregede jeg, at vi praktiserende læger er vant til nyt og glade for nyt. Derfor er vi også glade for, at der i øjeblikket er et fornyet fokus på almen praksis bl.a. i regi af Sundhedsstrukturkommissionen.

Der er mange forventninger og høje krav – nogle gange også for mange og for høje i forhold til, hvor få praktiserende læger vi er i dag – men vi må ikke glemme, at de er udtryk for stor tillid og stærk tiltro. Det er jeg bestyrket i efter Lægedage, hvor de øverst placerede beslutningstagere fra både Danske Regioner og KL - samt indenrigs- og sundhedsministeren i sin åbningstale - alle gav udtryk for, at vi gør det rigtigt, rigtigt godt, og at det er derfor, de ønsker en styrket almen praksis, som skal udbygges i fremtiden.

Når det er sagt, er ord uden handling ikke meget værd. Og på det seneste kan man have sin tvivl om, hvorvidt der egentlig er vilje til at betale for den nødvendige udvikling i almen praksis. Så når Sundhedsstrukturkommissionen har talt, skal der derfor komme handling i form af en massiv investering i vores del af sundhedsvæsenet. Det er sidste udkald og det eneste bæredygtige udfald. 

Se eller gense både åbningen og temasessionen

Jørgen Skadborg
Formand for PLO

 

Husk at søge tilskud for din gennemførte efteruddannelse

Vi går snart ind i årets sidste måned, og det betyder, at du skal huske at få søgt tilskud for den efteruddannelse, du har gennemført i 2022 og 2023 samt for dit personales efteruddannelse. 

Hvis du ikke har brugt alle dine efteruddannelsesmidler, så husk, at du må bruge op til 25 % af dine midler til selvvalgt efteruddannelse på studiemateriale. Du kan læse mere om tilskud under spørgsmål og svar på hjemmesiden her.

For at lave årsopgørelse er vi nødt til at lukke ned for fondssystemet i januar og februar 2024. Det er derfor en god idé at få søgt om tilskud inden jul, og senest d. 31. december 2023.

Hvis du oplever problemer med at søge mellem jul og nytår, så send os en mail, så kan vi hjælpe dig i starten af det nye år. Telefonen er dog lukket mellem jul og nytår.

For yderligere oplysninger:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

_____

Ekstra efteruddannelse i december for både læger og praksispersonale

PLO-Efteruddannelse har arrangeret ekstra kurser i december i København og i Vejle. 

For lægerne er der tale om systematisk efteruddannelse, og for personalet er der både klassiske kurser, men også gruppebaseret efteruddannelse.

De ekstra kurser er blevet godt fyldt op, men der er stadig ledige pladser:

København 5.-7. december 

Vejle 12. – 14. december 

Der er som sagt stadig ledige pladser.

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk 

_____

Referat fra sidste møde i repræsentantskabet

PLO holdt repræsentantskabsmøde 4. november 2023 i København. Mødematerialerne finder du her på denne side, hvor du nu også kan læse referatet fra mødet bag medlemslogin

For yderligere oplysninger:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

_____

Uændrede kontingentsatser for 2024

På repræsentantskabsmødet i november 2023 besluttede repræsentantskabet at fastholde kontingentet uændret i 2024.

De årlige kontingentsatser for 2024 for medlemmer af PLO er:

 • Ordinære medlemmer: 16.288 kr.
 • Kapacitetskontingent: 10.858 kr.
 • Ikke-erhvervsaktive (pensionist) medlemmer: 140 kr.
 • Ekstraordinære medlemmer: 325 kr.
 • Ekstraordinære medlemmer, som er læger på vej i specialet: 0 kr.


For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____

Ny formand og bestyrelse i PLO-Færøerne

Kommunulæknafelag Føroya (KLF) - PLO- Færøerne har haft generalforsamling, og der er stor udskiftning.

Bestyrelsen består nu af:
Turið Holm Johannesen, formand, Rói á Kósini, næstformand, Jeaneth Løkjá, Bjarni Wardum, Thomas Berthou og Dorrit Joensen, ekstern kasserer.

For yderligere oplysninger:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk 

_____

Administrationsudvalget har fået nye træffetider

PLO’s Administrationsudvalgs sekretariat har fået nye træffetider.

Telefonerne er åbne:
Mandag og fredag kl. 9-12
Tirsdag og onsdag kl. 13-16
Torsdag (lukket) 

Udvalget kan tillige kontaktes via mail på adm.plo@dadl.dk 

Uden for almindelige træffetider kan du i akutte tilfælde komme i kontakt med Administrationsudvalget ved at kontakte PLO’s medlemsservice på tlf.nr. 3544 8490.

PLO's Administrationsudvalg kan træde til med økonomisk kompensation, hvis du som praktiserende læge eller en af dine ansatte bliver syg eller skal på barsel. Læs mere om udvalget, muligheder og krav.

For yderligere oplysninger:
PLO’s Administrationsudvalg
Telefon: 3544 8390, adm.plo@dadl.dk

_____

DSAM har samlet viden om de aktuelle virussygdomme

DSAM's pandemitaskforce har samlet opdateret viden om håndtering af virussygdomme i almen praksis med fokus på covid-19-sygdom og baseret på den aktuelle retningslinje (8. november 2023). 

Samlingen blev sendt til modtagerne af DSAM’s nyhedsmail 14. november 2023, men kan også læses her på DSAM.dk. 

For yderligere oplysninger:
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
Telefon: 7070 7431, dsam@dsam.dk

_____

Hvordan foretrækker du Månedsbladet Rationel Farmakoterapi?

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen arbejder for at fremme rationel brug af lægemidler i almen praksis – både i valget af lægemiddel, og når et fravalg er det bedste valg. 

En analyse har vist, at Månedsbladet Rationel Farmakoterapi er den mest populære kilde blandt praktiserende læger til at finde information om lægemidler fra Sundhedsstyrelsen. 

Hvis du er læge eller andet personale med interesse for almen praksis, vil IRF rigtigt gerne høre dine svar på et par spørgsmål om, hvordan du foretrækker at læse og modtage månedsbladet.

Læs mere her og find spørgsmålene, der skal besvares senest 15. december.

For yderligere oplysninger:
IRF, Sundhedsstyrelsen 
Telefon: 2446 6954, irf@sst.dk

_____

Kan du bruge et ark med gode råd om video?

Til Lægedage fik PLO udarbejdet arket ’Bliv fortrolig med videokonsultationer’. Det formidler gode råd om, hvordan du kan skabe gode rammer før og under en konsultation på video. Rådene er fra Elle Christine Lüchau, Rasmus Dahl Larsen og Elisabeth Assing Hvidt og bragt i Månedsskrift for almen praksis august 2023 og gengivet med tilladelse.

Arket indeholder link til vejledning om, hvordan man kan gribe det an, hvis man er ny udi videokonsultationer, og det fortæller, hvordan man tilgår PLO’s tre videoløsninger: Min Læge-app, Kontakt Læge-app eller link i en sms til patienten. Oplysninger om support fremgår også.

Alt i alt et godt ark til opslagstavlen eller skrivebordet.

Det kan printes her fra PLO’s hjemmeside - eller sendes i tykt karton så længe lager haves; skriv antal og adresse til plo@dadl.dk

Her på PLO’s hjemmeside - læger.dk/videoialmenpraksis - finder du vejledninger, materialer om videokonsultationer

For yderligere oplysninger:
Konsulent Lærke Steenberg Smith
Telefon: 3544 8455, lss.plo@dadl.dk

_____

Differentieret basishonorar udbetalt – er dog forsinket i Hovedstaden

Som omtalt tidligere har regionerne haft udfordringer med at opgøre differentieret basishonorar på baggrund patienttyngde og dermed også udbetale honoraret. 

Problemet er nu løst, og både 1. og 2. halvdel af de manglende udbetalinger er nu udbetalt. I Region Hovedstaden er der dog sket en fejl, så 2. halvdel af det differentierede basishonorar med baggrund i patienttyngde såvel som honoraret grundet de landsdækkende lægedækningstruede områder udbetales med næste samlede afregning i december. 

For yderligere oplysninger: 
Chefkonsulent Mads Nørgaard-Madsen 
Telefon: 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk 

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Resultat af suppleringsvalget

Nanna Hartmann var den eneste opstillede kandidat til suppleringsvalget til PLO-Hovedstaden for perioden 2024. Der var frist for opstilling den 13. november.

Nanna Hartmann er derfor valgt ved fredsvalg og indtræder som suppleant i PLO-Hovedstadens bestyrelse pr. 1. januar 2024.

Hjælp med viden om almen praksis’ syn på 72 timers-behandlingsansvar

Aftalen om 72 timers udvidet behandlingsansvar som er implementeret i regionen, er ved at blive evalueret i samarbejde af PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og KKR (samarbejdsfællesskab for kommuner i Region Hovedstaden).

I den forbindelse har tilfældigt udvalgte sundhedsprofessionelle fra både hospitaler, kommuner og almen praksis modtaget et kort spørgeskema, som skal give indsigt i de sundhedsprofessionelles perspektiver på aftalen.

Hvis du har fået spørgeskemaet tilsendt via Digital Post, så hjælp meget gerne ved at besvare spørgeskemaet. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd mange tak!

Spot på botilbudslægeaftalen

Alle vil gerne have bostedslæger. KL, Danske Regioner, indenrigs- og sundhedsministeren og PLO. Det kan vi levere i Region Hovedstaden. Derfor sætter vi spot på den aftale, der er i Region Hovedstaden med vores Rammeaftale om fasttilknyttede læger på kommunale botilbud i Region Hovedstaden

Aftalen er indgået mellem PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og KKR (samarbejdsfællesskab for kommuner i Region Hovedstaden).

Botilbudslægeaftalen i Region Hovedstaden er en aftale mellem den enkelte læge/kompagniskab og kommunen om tilknytning til et konkret botilbud. Ordningen er tilsvarende til den ”gamle” plejecenterlægeordning. Der er således mulighed for at aftale et timeantal for konsulentbistanden, der svarer til behovet.

Formålet med funktionen som botilbudslæge er at skabe en bedre kvalitet for beboerne på botilbuddet ved en styrket kommunikation og samarbejde mellem personalet og lægen, så der sikres størst mulig faglig indsigt, god medicinhåndtering og kontinuitet i behandlingsforløbene. Formålet retter sig også mod at reducere omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

Funktionen som botilbudslæge falder i to dele. Lægen yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på botilbuddet. Lægen bidrager med sin viden og kliniske erfaring. Den sundhedsfaglige rådgivning af personalet kan både være generel, fx om medicinhåndtering, og konkret i forhold oplevede problemstillinger på botilbuddet. Denne rådgivning honoreres med konsulenttakst – husk at tillægge moms, hvis du er momspligtig. Samtidig ydes der almenmedicinsk lægehjælp til de beboere, der vælger lægen som deres nye praktiserende læge. Behandlingen sker i henhold til Overenskomst om almen praksis inkl. evt. lokalaftaler.

Der er en række enkeltstående aftaler vedrørende konkrete botilbud i Allerød, Egedal, Københavns, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner.  Disse aftaler indeholder ekstra honoreringselementer, men ikke konsulentfunktionen som læge på et botilbud.

Der er i forbindelse med rammeaftalen udarbejdet en standardkontrakt, der skal anvendes.