Gå til indhold

PLO'rientering 21/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Øget COVID-19-smitte i samfundet

12. november 2021

Nyt fra bestyrelsen: Øget COVID-19-smitte i samfundet 

Der er stor fokus på det øgede antal smittede med COVID-19, som nu igen kategoriseres som en såkaldt samfundskritisk sygdom. Kravet om at vise coronapas er genindført i en lang række sammenhænge, foreløbig for en måned frem.

Vi er på vej ind i en vintersæson med udsigt til stadigt stigende antal COVID-19 smittede, samtidig med at mange forventer en hård influenzasæson. Og det er ingen hemmelighed, at hospitalerne allerede nu er hårdt presset, ligesom der gennem flere måneder også har været stor travlhed i almen praksis og i lægevagten/1813.

Jeg har forståelse for, at udviklingen kan vække bekymring især blandt praktiserende læger i områder, hvor vaccinationstilslutningen er lav - både for en selv og klinikpersonalet, men også for øvrige patienter i klinikken. Hertil kommer, at man kan være bekymret for arbejdsbelastningen i den kommende vinter.

PLO bakker op om Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til at hindre smitte med COVID-19. Det er vigtigt, at vi overholder alle anbefalinger om afstand, hygiejne – fra håndvask eller sprit til rengøring og udluftning i klinikken, og ikke mindst test ved nærkontakt eller ved symptomer. 

Mange borgere er måske begyndt at slække lidt på disse anbefalinger, særligt når det gælder fx indkøb i supermarked og omgang med venner og familie. Det er på mange måder naturligt, men det er nødvendigt at minde om ”de gode vaner” fra corona-tiden, nu hvor smittetallene stiger markant, og vi ser ind i adskillige kolde vintermåneder. PLO har derfor rettet henvendelse til sundhedsmyndighederne med ønske om og opfordring til, at Sundhedsstyrelsen igen fører kampagner med anbefalinger for at hindre smitte med COVID-19. Henvendelsen påpeger også vigtigheden af, at vi i almen praksis får de nødvendige værnemidler – og at der er nok til alle.

I almen praksis har vi de samme muligheder for at passe på os selv, vores personale og vores patienter, som det var tilfældet under sidste vinters smitteudbrud med COVID-19. Vi kan stille krav til vores patienter om, at de skal bære mundbind i vores klinikker. Har de symptomer på COVID-19, kan vi anbefale dem at lade sig teste, inden vi ser dem i klinikken – eller vi kan evt. selv teste dem i klinikken eller udenfor. 

DSAM har for nyligt udsendt et nyhedsbrev med redskaber til kampen mod spredning af coronavirus. Det finder du her

Vi har også den mulighed, at vi kan benytte videokonsultationer, som jeg vil opfordre alle til at bruge og høste erfaringer med. Video er et både smart og godt værktøj, som godt kan blive brugt yderligere i den i kommende vinter. 

Midt i denne mørke vintertid, hvor smitten atter stiger, er det en stor glæde for mig, at Lægedage i år gennemføres. Med baggrund i den øgede COVID-19-smitte vil alle deltagere på Lægedage dog skulle fremvise gyldigt coronapas. Det kan ikke være anderledes – og det håber jeg på forståelse for. Se selvstændig artikel herom. 

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Valg til to pladser i bestyrelsen 

Der er valg til to pladser i PLO’s bestyrelse, valget foretages på PLO’s repræsentantskabsmøde den 27. november. Alle ordinære medlemmer af PLO er valgbare, men skal indstilles af en eller flere repræsentanter for at kunne blive valgt, og det er hidtil sket på selve repræsentantskabsmødet.

Efter PLO’s love kan højst to medlemmer af bestyrelsen, ekskl. formanden, praktisere i samme region. 

Det betyder, at der aktuelt kan opstilles kandidater til valg på de to frie pladser fra følgende regioner:

  • Region Nordjylland
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark
  • Region Sjælland

Vælges man til bestyrelsen, skal selvdeklareringsskemaet umiddelbart efter sendes til PLO med henblik på offentliggørelse på PLO’s hjemmeside.

Indtil videre har to kandidater meldt deres kandidatur og har lavet selvdeklareringsskema. Det er Lise Høyer fra Region Midtjylland, som allerede sidder i PLO’s bestyrelse, og som ønsker at genopstille, og Niels Ulrich Holm fra Region Sjælland. Deres selvklarering kan læses her (bag medlemslogin).

For yderligere information kontakt 
PLO Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk 

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Krav om coronapas under Lægedage 2021

Der vil i år være krav om fremvisning af coronapas ved indgangen til Lægedage i Bella Center. Det betyder, at du skal kunne dokumentere, at du er vaccineret eller kunne fremvise negativt testsvar. 

Dit coronapas skal være gyldigt alle de dage, du deltager på Lægedage.

Vi forsøger at gennemføre tjek af coronapas så effektivt som muligt. Alligevel vil vi bede dig møde op i god tid inden kursusstart. 

Vi glæder os til at se dig!

Læs evt. mere om coronapas fra myndighederne her.

For yderligere information kontakt 
Specialkonsulent Emilie Bjerre
Tlf. 29800216, ebje.plo@dadl.dk 

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Følg med i Lægedage hjemmefra - livestreaming

På mandag åbner årets Lægedage. I år streames både åbningsseancen, ’Mød formændene’ og temasessionen. Selvom du ikke kan være til stede i Bella Center, har du derfor mulighed for at følge med live.

Det kan du gøre via dette link:

https://teletech.videomarketingplatform.co/laegedage-2021.

Vi sender live på følgende tidspunkter:

  • Mandag den 15/11 kl. 15.30-18.30: Åbningssession.
  • Tirsdag den 16/11 kl. 17.20-18.30: Mød formændene.
  • Onsdag den 17/11 kl. 9-12.30: Temasession: Teamarbejde i almen praksis – hvordan styrker vi det fælles fokus i klinikken?

For yderligere information kontakt 
Specialkonsulent Emilie Bjerre
Tlf. 29800216, ebje.plo@dadl.dk
 

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Kom tættere på ordiprax+ på Lægedage

Flere klynger har taget ordiprax+ i brug. Læger kan anvende ordiprax+ til klyngemøder og til at evaluere igangsatte behandlinger i egen praksis. På Lægedage kan du lære mere om ordiprax+. 

Ordiprax+ bidrager til datadrevet kvalitetsarbejde i klyngerne. Fem klynger har anvendt ordiprax+ i deres arbejde med klyngepakken om nedre luftvejsinfektioner fra KiAP (Kvalitet i Almen Praksis). I arbejdet anvendes ordiprax+ fx til at finde andelen af antibiotikabehandlede patienter med pneumoni, der er behandlet med Penicillin V.

På ordiprax+ kan praktiserende læger følge udviklingen i, hvor meget antibiotika, afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika de selv udskriver til egne patienter. De kan også sammenligne egne udskrivninger med den klynge, de er en del af.

Kig forbi Sundhedsdatastyrelsens og KiAP’s stand på Lægedage i Bella Center den 15.-19. november. Sundhedsdatastyrelsen vil lave en live demo af ordiprax+, og der vil være materiale, der beskriver, hvordan du logger på, og hvad ordiprax+ kan bruges til.

Sundhedsdatastyrelsen kan hjælpe med generelle spørgsmål til værktøjet, eller hvis der er problemer med ordiprax+. Lægerne kan få hjælpe af KiAP til brug af ordiprax+ til klyngepakker.

Adgang til ordiprax+ er gennem eget lægesystem. Tag fat i din leverandør af lægesystemet, hvis du har problemer med adgangen via lægesystemet. 

Læs mere om adgangen her.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Sjælland 

Medlemsmøde i Næstved den 22. november kl. 17-20

Der afholdes ordinært medlemsmøde på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved.

Du kan foretage din tilmelding her.

Der er frist for tilmelding den 15. november.

Om du deltager ved fysisk fremmøde eller virtuelt oplyses ved tilmeldingen.

Dagsorden vil blive udsendt pr. mail senest 14 dage før mødet. Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til Mette Jacobsen på mail: mja.plo@dadl.dk.

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Spørgeskemaundersøgelse om samarbejdet med hospitalerne

PLO Hovedstaden, Region Hovedstaden og KAP-H er i gang med en undersøgelse, der skal kortlægge samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne i Hovedstaden. Et element i kortlægningen er en spørgeskemaundersøgelse.

Din praksis har i går modtaget et spørgeskema i e-Boks vedrørende samarbejdet med hospitalerne i Region Hovedstaden. Alle ejerlæger og ansatte læger i praksis skal gerne besvare undersøgelsen. Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare undersøgelsen, da den er et vigtigt skridt på vejen til et forbedret samarbejde med hospitalerne. Det er en undersøgelse, vi i PLO-Hovedstaden har arbejdet målrettet for at få gennemført. 
 
Modelaftale for behandlingsansvar 72 timer efter hospitalsbehandling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, hvor PLO’s formandskab sidder med, har på møde den 5. november 2021 godkendt en modelaftale om 72 timers behandlingsansvar.
 
Aftalen beskriver, at hospitalerne beholder det lægefaglige behandlingsansvar i 72 timer for borgere bosiddende i Region Hovedstaden efter endt hospitalsbehandling, når borgeren udskrives til midlertidig kommunal døgnplads, plejecentre og kommunal sygepleje i eget hjem. 
Aftalen omfatter patienter, der er færdigbehandlede. Hvis patienten ikke er stabil efter 72 timer, kan behandlingsansvaret forlænges. 
 
Modellen er tænkt indført i tre trin; først på midlertidige døgnpladser i kommunen (pr. 1. februar 2022), derefter på plejecentre (pr. 1. maj 2022) og til sidst i kommunal sygepleje i eget hjem (pr. 1. september 2022). 
 
Aftalen om 72 timers behandlingsansvar en landvinding for PLO-H, som vi har efterspurgt i flere år og som vi håber efterfølgende kan udbredes til flere områder. Modelaftalen vil blive justeret af arbejdsgruppen på baggrund af erfaringerne med den.
 
Modelaftalen blev præsenteret ved medlemsmødet i mandags den 8. november. Se link til præsentationsslides fra medlemsmødet og den godkendte modelaftale til orientering:

Præsentationsslides fra medlemsmødet

Godkendt modelaftale
 
Tjek, om praksis' bagomnummer fremgår af praksisdeklarationen på Sundhed.dk

Også i forbindelse med 72 timers-modelaftalen er det vigtigt, at fx vores hospitalskolleger kan få fat i os på klinikkens bagomnummer (sekundærnummer). Tjek derfor op på, om I har fået oplyst nummeret på praksisdeklarationen bag login på sundhed.dk. 

Se her brugsanvisning til at ændre bagomnummer på sundhed.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev