Gå til indhold

PLO'rientering EKSTRA: Systematisk Efteruddannelse 2025 åbner 15. maj

Nyhed PLO

Husk din Systematiske Efteruddannelse. Sæt kryds 15. maj, hvor SE-udbuddet 2025 lanceres, og vi åbner for tilmelding.

Husk din Systematiske Efteruddannelse

Sæt kryds 15. maj, hvor SE-udbuddet 2025 lanceres, og vi åbner for tilmelding

Som praktiserende læger skal vi hvert år deltage i tre dages efteruddannelse inden for bestemte temaer, som er udvalgt af Fonden for Almen Praksis, såkaldt Systematisk Efteruddannelse – forkortet SE.For at gøre det lettere at tilmelde sig og give et bedre overblik over mulighederne vil PLO Efteruddannelse som noget nyt lancere hele næste års udbud af Systematisk Efteruddannelse på én dag – nemlig den 15. maj.

Den nyhed er anledningen til, at vi sender denne PLO’rientering EKSTRA, men vi benytter samtidig lejligheden til at informere om tilskud til efteruddannelse og logbog. Nederst finder du desuden en oversigt over SE med ledige pladser i 2024.

Husk, at du også kan afholde din SE i grupper - såkaldt SGE.

Den 15. maj udsender PLO Efteruddannelse et nyhedsbrev med oversigt over udbuddet af SE i 2025. Du kan læse om hvert kursus og tilmelde dig.

Har du spørgsmål, gode ideer eller andre input, der handler om SE, kan du kontakte PLO Efteruddannelse på [kurser.plo@dadl.dk] eller tlf. 3544 8416 [tel:35448416].

Hvis du har kommentarer eller ideer til efteruddannelse generelt, er du også velkommen til at sende mig en mail.

Venlig hilsen

Mireille Lacroix
Formand, Efteruddannelsesudvalget
Næstformand, PLO
___

Hvad er Systematisk Efteruddannelse?

Systematisk Efteruddannelse (SE) blev aftalt i OK14. Der afsættes hvert år godt 100 millioner til lægerne til efteruddannelse.

Hver læge skal deltage i tre dages SE inden for aktuelt 19 temaer, som er udvalgt af Fonden for Almen Praksis. Måske har du fået mail fra Fonden om, hvor mange dage du har afholdt i 2023, og hvor mange dage du har til gode.

Du får hvert år tilskud til tre dages SE. Tilskuddet bliver sat ind på din konto i tilskudssystemet i form af dage. Hver dag giver op til kr. 8.800 i tilskud.

Derudover har du en konto med et beløb til selvvalgt efteruddannelse, hvor der indsættes kr. 21.400 hvert år.

Det er to forskellige konti, så du bruger ikke af dine midler til selvvalgt efteruddannelse, når du gennemfører SE. Du har således tilsammen op til kr. 47.800 pr. år til efteruddannelse.

Hvordan kan jeg gennemføre Systematisk Efteruddannelse?

Når du skal bruge dine tre dage til SE, kan du deltage i:

SE-kurser

Enkeltstående kurser, hvor et eller flere af temaerne under SE behandles.

SE-dage

3-5 dage i sammenhæng, hvor der udbydes 2-4 temaer pr. dag. Du kan derfor vælge at tage en, to eller alle årets tre dage i forlængelse af hinanden.

SGE (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse)

Forløb, som I selv kan gennemføre fx i din DGE- eller supervisionsgruppe eller i en gruppe af minimum 5 læger, som I selv danner specielt til det givne tema. SGE-modulerne er gratis, men kræver, at én i gruppen har gennemført et facilitatorkursus.

Læs mere om SGE

PLO Efteruddannelse udbyder alle SE-formater, men der er også andre udbydere - se liste over det samlede udbud af SE her (læger.dk)

Hvad får jeg i tilskud til SE?

Systematisk Efteruddannelse opgøres i dage. Hver enkelt dag giver som nævnt op til kr. 8.800:

  • Kr. 4.500 i efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste) pr. kursus-hverdag
  • Maks. kr. 2.800 i tilskud til kursus-afgift (inkl. evt. ophold/forplejning)

Dertil kan du søge op til kr. 1.500 i transportudgifter.

Søg tilskuddet

Når du har gennemført SE, kan du efterfølgende søge tilskud her (plo.logbog.net)

Hent guide til ansøgning (læger.dk)

Vær opmærksom på, at din deltagelse i Systematisk Efteruddannelse først er registreret, når du har søgt tilskud.

Logbog til registrering

Når du har søgt tilskuddet, bliver efteruddannelsen automatisk registreret i din logbog, som du kan læse om her (læger.dk) 

Det er også i logbogen, du kan finde eventuelt kursusmateriale.

Udbetaling

Fonden for Almen Praksis udbetaler tilskud hver 14. dag. Du modtager en lønseddel i enten din private e-Boks eller i praksis’ e-Boks alt efter, hvor du har valgt, at tilskuddet skal udbetales til.

Ledige pladser i 2024

Du kan stadig nå at tilmelde dig Systematisk Efteruddannelse i år. Her er de ledige pladser.

Maj

August

September

Oktober

November

Lægedage 2024

  • Ret og pligt, 12. november
  • Kroniske smerter, 12. november
  • Ret og pligt, 13. november
  • Astma og allergier, 13. november
  • Søvnforstyrrelser, 14. november
  • Faglig ledelse, 14. november

OBS: Tilmeldingen åbner først 20. august 2024.

December

Klik og se det aktuelle kursusudbud i PLO Efteruddannelses kursusoversigt

Har du spørgsmål?

Her kan du få svar

Om kurser/efteruddannelse

Se ofte stillede spørgsmål og svar

kurser.plo@dadl.dk eller tlf. 3544 8416

Om tilskud

Se ofte stillede spørgsmål og svar

euf.plo@dadl.dk eller tlf. 3544 8498