Gå til indhold

Kommunale attester

Kommuner har i deres sagsbehandling ofte brug for helbredsoplysninger og lægefaglige vurderinger for at kunne træffe afgørelse i sager om eksempelvis tildeling af en offentlig ydelse.

For at sikre at kommunerne alene får konkrete og relevante oplysninger, og at der foreligger det fornødne samtykke fra patienten, har Lægeforeningen og KL aftalt, at kommunerne indhenter helbredsoplysninger via særlige blanketter, de såkaldte LÆ-blanketter.

Din opgave som læge er at afgive relevante lægelige oplysninger på baggrund af kommunens anmodning, mens forvaltningens opgave er at vurdere oplysningernes relevans i forhold til lovgivningen og borgerens sociale forhold i øvrigt. 

Find de kommunale attester, eller find svar på dine spørgsmål: