Gå til indhold

Er der klaget over dig som læge?

Klager en patient over dig som læge, anbefaler vi, at du udtaler dig i sagen. Følg trinene nedenfor og send sagen ind til Lægeforeningen, som kan hjælpe med formulering af udtalelsen.

Sådan skal du gøre

  1. Skriv et udkast til udtalelse i sagen. Brug gerne Lægeforeningens skabelon og gode råd til opbygning og formulering af din udtalelse.
  2. Sørg for, at du har alle relevante dokumenter i sagen gemt på din computer (find en oversigt over typiske dokumenter i klagesager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside).

    Det er blandt andet:
  • Brevet fra Styrelsen for Patientklager/Disciplinærnævnet med bilag, herunder klagen (pdf)
  • Journalmaterialet (pdf)
  • Dit udkast til en udtalelse (Word)
  1. Husk at anonymisere dit materiale, da du har tavshedspligt. Få hjælp til at gøre det nemt på Min Side med Lægeforeningens anonymiseringsservice.
  2. Opdater dine personlige oplysninger på Min side. Sørg for at du har registreret et mobilnummer og en e-mailadresse.
  3. Send sagen ind til Lægeforeningen via Min side. Følg selvbetjeningens instruktioner.

Vi følger op

Når du har sendt sagen til os via Min side, vi en af vores jurister gennemgå din sag og give dig en tilbagemelding.

Du kan følge din sag på Min side under "Jeg vil se, tilføje eller ændre i min igangværende sag".

Læs mere om klager over autoriserede sundhedspersoner

Læs mere om sagsforløbet fra klage til afgørelse hos Styrelsen for Patientklager her.