Gå til indhold

Klage over autoriserede sundhedspersoner (disciplinærnævnssag)

En patient kan klage over en eller flere autoriserede sundhedspersoners faglige virke, f.eks. over dig som læge. Klagen kan handle om den behandling, patienten fik, eller om tavshedspligt, journalføring eller en lægeerklæring.

Sagen afgøres i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Derfor kaldes denne type sager disciplinærnævnssager. Styrelsen for Patientklager indhenter sagsmateriale og forbereder sagen for nævnet.

Sådan skal du gøre

Får du en patientklage, står Lægeforeningen klar til at give dig både juridisk og lægefaglig støtte. Læs mere her:

Læs mere

Læs mere om sagsforløbet fra klage til afgørelse hos Styrelsen for Patientklager her.

Klagesagens gang for sundhedspersoner