Har sagkyndige vurderet, at din behandling var under faglig standard, og har du bemærkninger?

Er din klagesag allerede i gang, og har du bemærkninger til sagkyndiges vurdering, anbefaler vi, at du udtaler dig i sagen. Følg trinene nedenfor, så Lægeforeningen kan hjælpe med formulering af udtalelsen.

Sådan skal du gøre:

 1. Skriv et udkast til udtalelse med dine kommentarer til den sagkyndiges vurdering. Brug gerne Lægeforeningens skabelon og gode råd til opbygning og formulering af din udtalelse.
 2. Har du tidligere fået rådgivning fra Lægeforeningen i sagen, skal du kontakte den jurist, der har rådgivet dig.
 3. Har du ikke tidligere i sagsforløbet fået bistand i din sag fra Lægeforeningen, skal du sørge for at have det nedenstående materiale i sagen gemt på din computer i det angivne filformat (find en oversigt over typiske dokumenter i klagesager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside):
  1. Brev fra Styrelsen for Patientklager/Disciplinærnævnet til dig eller behandlingsstedet (Materiale indhentes) (pdf)
  2. Kopi af brev fra Styrelsen for Patientklager/Disciplinærnævnet til klager (Antagelse) (pdf)
  3. Klageskema (pdf)
  4. Journalmateriale (pdf)
  5. Din oprindelige udtalelse i sagen (pdf)
  6. Brev fra Disciplinærnævnet om partshøring over den sagkyndiges vurdering (pdf)
  7. Den sagkyndiges vurdering (pdf)
  8. Dit udkast til udtalelse med dine kommentarer til den sagkyndiges vurdering (Word)
  9. Evt. lydfiler, f.eks. ved klage over vagtlægeopkald (mp4)
  10. Evt. andet relevant materiale, f.eks. instrukser eller retningslinjer af relevans for sagen (pdf).
 4. Husk at anonymisere dit materiale, da du har tavshedspligt. Få hjælp til at gøre det nemt på Min Side med Lægeforeningens anonymiseringsservice.
 5. Opdater dine personlige oplysninger på Min side. Sørg for at du har registreret et mobilnummer og en e-mailadresse.
 6. Send sagen ind til Lægeforeningen via Min side. Følg selvbetjeningens instruktioner.

Vi følger op

Når du har sendt sagen til os, vi en af vores jurister gennemgå din sag og give dig en tilbagemelding.

Du kan følge din sag på Min side under "Jeg vil se, tilføje eller ændre i min igangværende sag".