Gå til indhold

Har sagkyndige vurderet, at din behandling var under faglig standard, og har du bemærkninger?

Er din klagesag allerede i gang, og har du bemærkninger til sagkyndiges vurdering, anbefaler vi, at du udtaler dig i sagen. Følg trinene nedenfor, så Lægeforeningen kan hjælpe med formulering af udtalelsen.

Sådan skal du gøre:

Har du tidligere fået rådgivning fra Lægeforeningen i sagen, skal du kontakte den jurist, der har rådgivet dig.

 1. Skriv et udkast til udtalelse med dine kommentarer til den sagkyndiges vurdering. Brug gerne Lægeforeningens skabelon og gode råd til opbygning og formulering af din udtalelse.
 2. Sørg for, at du har alle relevante dokumenter i sagen gemt på din computer (find en oversigt over typiske dokumenter i klagesager på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside).
  Det er blandt andet:
  1. Brev fra Styrelsen for Patientklager/Disciplinærnævnet med bilag, herunder klagen (pdf)
  2. Journalmaterialet (pdf)
  3. Din eventuelle tidligere udtalelse i sagen (pdf)
  4. Brev fra Disciplinærnævnet om partshøring, inkl. den sagkyndiges vurdering (pdf)
  5. Dit udkast til udtalelse med kommentarer til den sagkyndiges vurdering (Word)

  Hvis du tidligere har sendt nogle af dokumenterne til Lægeforeningen, behøver du ikke at sende dem igen.
 3. Husk at anonymisere dit materiale, da du har tavshedspligt. Få hjælp til at gøre det nemt på Min Side med Lægeforeningens anonymiseringsservice.
 4. Opdater dine personlige oplysninger på Min side. Sørg for at du har registreret et mobilnummer og en e-mailadresse.
 5. Send sagen ind til Lægeforeningen via Min side. Følg selvbetjeningens instruktioner.

Vi følger op

Når du har sendt sagen til os, vi en af vores jurister gennemgå din sag og give dig en tilbagemelding.

Du kan følge din sag på Min side under "Jeg vil se, tilføje eller ændre i min igangværende sag".